EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995F1127(01)

Rådets akt av den 26 juli 1995 om fastställande av konventionen på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen)

OJ C 316, 27.11.1995, p. 1–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 012 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 012 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 116 - 116

In force

31995F1127(01)

Rådets akt av den 26 juli 1995 om fastställande av konventionen på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 316 , 27/11/1995 s. 0001 - 0001


RÅDETS AKT av den 26 juli 1995 om fastställande av konventionen på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) (95/C 316/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD,

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel K.3.2c, och

med beaktande av att medlemsstaterna, för att förverkliga unionens mål, betraktar upprättandet av en europeisk polisbyrå som en fråga av gemensamt intresse,

BESLUTAR att upprätta den konvention vars text återfinns i bilagan och som denna dag har undertecknats av företrädare för regeringarna i unionens medlemsstater,

REKOMMENDERAR att den antas av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 1995.

På rådets vägnar

J. A. BELLOCH JULBE

Ordförande

Top