EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0716

Rådets beslut (EU) 2023/716 av den 28 mars 2023 om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Portugal

ST/7146/2023/INIT

OJ L 93, 31.3.2023, p. 100–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/716/oj

31.3.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/100


RÅDETS BESLUT (EU) 2023/716

av den 28 mars 2023

om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Portugal

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av rådets beslut (EU) 2019/852 av den 21 maj 2019 om Regionkommitténs sammansättning (1),

med beaktande av den portugisiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 300.3 i fördraget ska Regionkommittén bestå av företrädare för regionala och lokala organ som antingen har valts till ett regionalt eller lokalt organ eller är politiskt ansvariga inför en vald församling.

(2)

Den 20 januari 2020 antog rådet beslut (EU) 2020/102 (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025.

(3)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att det nationella mandat på grundval av vilket Luís Miguel DA SILVA MENDONÇA ALVES föreslogs för utnämning har upphört.

(4)

En plats som suppleant kommer att bli ledig till följd av att Pedro Miguel CÉSAR RIBEIRO har utnämnts till ledamot i Regionkommittén.

(5)

Den portugisiska regeringen har föreslagit Pedro Miguel CÉSAR RIBEIRO, som är företrädare för ett lokalt organ och har valts till ett lokalt organ, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim (ordförande, kommunstyrelsen, Almeirim), som ledamot i Regionkommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2025.

(6)

Den portugisiska regeringen har föreslagit Cristina DE FÁTIMA SILVA CALISTO, som är företrädare för ett lokalt organ och har valts till ett lokalt organ, Presidente da Câmara Municipal da Lagoa (ordförande, kommunstyrelsen, Lagoa), som suppleant i Regionkommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2025.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande företrädare för lokala organ som har ett folkvalt mandat utnämns härmed till Regionkommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2025:

a)

som ledamot:

Pedro Miguel CÉSAR RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim (ordförande, kommunstyrelsen, Almeirim),

och

b)

som suppleant:

Cristina DE FÁTIMA SILVA CALISTO, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa (ordförande, kommunstyrelsen, Lagoa).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 28 mars 2023.

På rådets vägnar

E. BUSCH

Ordförande


(1)  EUT L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Rådets beslut (EU) 2020/102 av den 20 januari 2020 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025 (EUT L 20, 24.1.2020, s. 2).


Top