EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1832R(01)

Rättelse till kommissionens direktiv (EU) 2019/1832 av den 24 oktober 2019 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets direktiv 89/656/EEG vad gäller rent tekniska justeringar (Europeiska unionens officiella tidning L 279 av den 31 oktober 2019)

C/2020/5144

OJ L 245, 30.7.2020, p. 36–38 (SV)
OJ L 245, 30.7.2020, p. 31–46 (ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1832/corrigendum/2020-07-30/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/36


Rättelse till kommissionens direktiv (EU) 2019/1832 av den 24 oktober 2019 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets direktiv 89/656/EEG vad gäller rent tekniska justeringar

( Europeiska unionens officiella tidning L 279 av den 31 oktober 2019 )

Sidan 39, bilagan punkt 2, som ersätter bilaga II till direktiv 89/656/EEG, under rubriken ”Utrustning för huvudskydd” första strecksatsen femte understrecksatsen

I stället för:

”—

Termiska risker (brand, värme, kyla, varma fasta ämnen inklusive smält metall)”

ska det stå:

”—

Termiska risker (brand, värme, kyla, heta fasta ämnen inklusive smält metall”.

Sidan 39, bilagan punkt 2, som ersätter bilaga II till direktiv 89/656/EEG, under rubriken ”Utrustning för andningsskydd” första strecksatsen fjärde understrecksatsen

I stället för:

”—

Fasta och/eller flytande aerosoler”

ska det stå:

”—

Fasta aerosoler och/eller vätskeaerosoler”.

Sidan 40, bilagan punkt 2, som ersätter bilaga II till direktiv 89/656/EEG, under rubriken ”Utrustning för kroppskydd/andra hudskydd” första strecksatsen

I stället för:

”—

Personlig skyddsutrustning för fallskydd, t.ex. säkerhetsblock, helselar, sittselar, stödbälten och fallhindrande kopplingslinor och för stödutrustning, falldämpare, styrda glidlås på förankringslina, repjusteringsanordningar, förankringsanordningar som inte är utformade för att vara permanent fästa och vilka inte kräver något fastsättningsarbete innan de används, anslutningar, kopplingslinor, räddningsselar”

ska det stå:

”—

Personlig skyddsutrustning för fallskydd, t.ex. fallskyddsblock, helselar, sittselar, bälten för arbetspositionering och fallhindrande kopplingslinor och kopplingslinor för arbetspositionering, falldämpare, styrda glidlås som inkluderar en förankringslina, repjusteringsanordningar, förankringsanordningar som inte är utformade för att vara permanent fästa och som inte kräver något fastsättningsarbete innan de används, kopplingsanordningar, kopplingslinor, räddningsselar”.

Sidan 41, bilagan punkt 2, som ersätter bilaga II till direktiv 89/656/EEG, under rubriken ”Utrustning för kroppskydd/andra hudskydd” tredje strecksatsen

I stället för:

”Räddningsvästar för förebyggande av drunkningsolyckor och flythjälpmedel”

ska det stå:

”Flytvästar för förebyggande av drunkningsolyckor och flythjälpmedel”.

Sidan 41, bilagan punkt 2, som ersätter bilaga II till direktiv 89/656/EEG, under rubriken ”Utrustning för kroppskydd/andra hudskydd” fjärde strecksatsen

I stället för:

”—

Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att en människa är närvarande”

ska det stå:

”—

Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att användaren är närvarande”.

Sidan 44, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell I ”Fysiska risker” posten ”Mekaniska skador (skrap-, stick- och skärsår, sår eller huggskador)” andra kolumnen

I stället för:

Mekaniska skyddshandskar

ska det stå:

Skyddshandskar mot mekaniska risker”.

Sidan 46, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell I ”Fysiska risker” posten ”Elektrisk stöt (direkt eller indirekt)” andra kolumnen

I stället för:

Ledande personlig skyddsutrustning avsedd att bäras av utbildad personal under arbete med en nominell spänning upp till 800 kV AC och 600 kV DC

ska det stå:

Konduktiv personlig skyddsutrustning avsedd att bäras av kompetent personal under arbete med en nominell spänning upp till 800 kV AC och 600 kV DC”.

Sidan 47, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell I ”Fysiska risker” posten ”Joniserande strålning” andra kolumnen

I stället för:

Skyddsförkläde mot röntgen/Jacka/Väst/Kjol mot röntgenstrålar

ska det stå:

Skyddsförkläde mot röntgenstrålning/Jacka/Väst/Kjol mot röntgenstrålning”.

Sidan 48, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Fasta (damm, ångor, rök, fiber och nanomaterial)” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddshandskar och skyddskrämer som tillbehör till skydd

ska det stå:

Skyddshandskar mot kemikalier och skyddskrämer som tillbehör till skydd”.

Sidan 48, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Vätska (dimmor och ångor)” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddshandskar

ska det stå:

Skyddshandskar mot kemikalier”.

Sidan 48, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Vätska (dimmor och ångor)” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddskläder

ska det stå:

Skyddskläder mot kemikalier”.

Sidan 49, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Nedsänkning Stänk, duschar och strålar” andra kolumnen och posten ”Gaser och ångor” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddshandskar

ska det stå:

Skyddshandskar mot kemikalier”.

Sidan 49, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Nedsänkning Stänk, duschar och strålar” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska armskydd

ska det stå:

Armskydd mot kemikalier”.

Sidan 49, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Nedsänkning Stänk, duschar och strålar” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddsskor

ska det stå:

Skyddsskor mot kemikalier”.

Sidan 49, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Nedsänkning Stänk, duschar och strålar” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddskläder

ska det stå:

Skyddskläder mot kemikalier”.

Sidan 50, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell II ”Kemiska risker (inklusive nanomaterial)” posten ”Gaser och ångor” andra kolumnen

I stället för:

Kemiska skyddskläder

ska det stå:

Skyddskläder mot kemikalier”.

Sidan 52 punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell IV ”Övriga risker” posten ”Icke-synlighet” andra kolumnen

I stället för:

Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att en människa är närvarande

ska det stå:

Personlig skyddsutrustning som visuellt varslar om att användaren är närvarande”.

Sidan 53, bilagan punkt 3, som ersätter bilaga III till direktiv 89/656/EEG, tabell IV ”Övriga risker” posten ”Drunkning” andra kolumnen

I stället för:

Räddningsväst

ska det stå:

Flytväst”.


Top