EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0851R(04)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (Europeiska unionens officiella tidning L 150 av den 14 juni 2018)

ST/8807/2020/INIT

OJ L 245, 30.7.2020, p. 31–31 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/851/corrigendum/2020-07-30/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/31


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

( Europeiska unionens officiella tidning L 150 av den 14 juni 2018 )

Termen ”biologiskt avfall” ska ersättas med ”bioavfall” i hela direktivet.

Sidan 111, skäl 13

I stället för:

”(13)

En definition av återfyllnad bör införas för att klargöra att det som avses är varje återvinningsförfarande för lämpligt icke-farligt avfall som ska användas för återställningsändamål i utgrävda områden eller vid landskapsmodulering. …”

ska det stå:

”(13)

En definition av återfyllnad bör införas för att klargöra att det som avses är varje återvinningsförfarande för lämpligt icke-farligt avfall som ska användas för återställningsändamål i utgrävda områden eller vid landskapsmodellering. …”.

Sidan 121, artikel 1.3 g

I stället för:

”g)

Följande led ska införas:

”17a.

återfyllnad: alla former av återvinning där lämpligt icke-farligt avfall används för återställningsändamål i utgrävda områden eller vid landskapsmodulering. …””

ska det stå:

”g)

Följande led ska införas:

”17a.

återfyllnad: alla former av återvinning där lämpligt icke-farligt avfall används för återställningsändamål i utgrävda områden eller vid landskapsmodellering. …””.

Sidan 138, artikel 1.31

I stället för:

”31.

I bilaga II ska förfarandena R 3, R 4 och R 5 ersättas av följande:

”R 3

Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser) (**).

R 4

Materialåtervinning av metaller och metallföreningar (***).

R 5

Materialåtervinning av andra oorganiska material (****).

___________

(…)””

ska det stå:

”31.

I bilaga II ska förfarandena R 3, R 4 och R 5 ersättas av följande:

”R 3

Materialåtervinning/återställande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser). (**)

R 4

Materialåtervinning/återställande av metaller och metallföreningar. (***)

R 5

Materialåtervinning/återställande av andra oorganiska material. (****)

___________

(…)””.


Top