EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0215

Rådets beslut (Gusp) 2020/215 av den 17 februari 2020 om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

ST/5516/2020/INIT

OJ L 45, 18.2.2020, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/215/oj

18.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/4


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/215

av den 17 februari 2020

om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 februari 2011 antog rådet beslut 2011/101/Gusp (1).

(2)

Rådet har, med beaktande av den politiska situationen i Zimbabwe sett över beslut 2011/101/Gusp.

(3)

De restriktiva åtgärderna bör förlängas till och med den 20 februari 2021. Rådet bör se över dessa restriktiva åtgärder fortlöpande mot bakgrund av den politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen i Zimbabwe.

(4)

Med beaktande av situationen i Zimbabwe är det lämpligt att ändra titeln på beslut 2011/101/Gusp.

(5)

Posten för en avliden person bör strykas från förteckningen över personer och enheter i bilaga I till beslut 2011/101/Gusp. De restriktiva åtgärderna bör förlängas för fyra personer och en enhet i bilaga I till beslut 2011/101/Gusp. De restriktiva åtgärderna bör tillfälligt upphävas för en person. Det tillfälliga upphävandet av de restriktiva åtgärderna bör förlängas för tre personer som är uppförda på förteckningen i bilaga II till beslut 2011/101/Gusp.

(6)

Beslut 2011/101/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/101/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

”Rådets beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Zimbabwe”.

2.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

Artikel 10

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 20 februari 2021.

3.   De åtgärder som avses i artiklarna 4.1, 5.1 och 5.2 ska, i den mån de är tillämpliga på personer som är uppförda på förteckningen i bilaga II, tillfälligt upphävas till och med den 20 februari 2021.

4.   Detta beslut ska ses över fortlöpande och ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att beslutets mål inte har uppfyllts.”

3.

Bilaga I ska ändras enligt bilaga I till detta beslut.

4.

Bilaga II ska ändras enligt bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2020.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES.

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/101/Gusp av den 15 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 42, 16.2.2011, s. 6).


BILAGA I

I bilaga I till beslut 2011/101/Gusp ska posten för följande person strykas:

1.

Mugabe, Robert Gabriel.


BILAGA II

I bilaga II till beslut 2011/101/Gusp ska en post för följande person läggas till:

”6.

Mugabe, Grace.”


Top