EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0213

Rådets Förordning (EU) 2020/213 av den 17 februari 2020 om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

ST/5517/2020/INIT

OJ L 45, 18.2.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/213/oj

18.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/213

av den 17 februari 2020

om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2020/215 av den 17 februari 2020 om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 314/2004 (2) ger verkan åt flera av de åtgärder som fastställs genom rådets beslut 2011/101/Gusp (3), inklusive frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för vissa fysiska eller juridiska personer, enheter och organ.

(2)

Den 17 februari 2020 antog rådet beslut (Gusp) 2020/215 som ändrade titeln på beslut 2011/101/Gusp och upphävde tillfälligt de restriktiva åtgärderna med avseende på en person.

(3)

Förordning (EG) nr 314/2004 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 314/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

”Rådets förordning (EG) nr 314/2004 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Zimbabwe”.

2.

Bilaga IV ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2020.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Se sidan 4 i detta nummer av EUT.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 314/2004 av den 19 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 55, 24.2.2004, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2011/101/Gusp av den 15 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 42, 16.2.2011, s. 6).


BILAGA

”BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER SOM AVSES I ARTIKEL 6.4

Personer

 

Namn (och eventuellt alias)

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

6.

Mugabe, Grace


Top