EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0785R(01)

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/785 av den 14 maj 2019 om harmonisering av radiospektrumet för utrustning som använder ultrabredbandsteknik i unionen och om upphävande av beslut 2007/131/EG (EUT L 127, 16.5.2019)

OJ L 152, 11.6.2019, p. 129–132 (LV, LT, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/785/corrigendum/2019-06-11/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

11.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 152/129


Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/785 av den 14 maj 2019 om harmonisering av radiospektrumet för utrustning som använder ultrabredbandsteknik i unionen och om upphävande av beslut 2007/131/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 127 av den 16 maj 2019 )

Bilagan, avdelningarna 1 till 3 ska vara som följer:

”1.   GENERISK ANVÄNDNING AV ULTRABREDBAND (UWB)

Tekniska krav

Frekvensintervall

Maximalt medelvärde för spektral effekttäthet (EIRP)

Maximal toppeffekt (EIRP)

(definierad inom 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av LDC (1) eller DAA (2)

0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

– 40 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av LDC (1) eller DAA (2)

0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av LDC (1) eller DAA (2)

0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av DAA (2)

0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2.   SYSTEM FÖR LOKALISERING OCH SPÅRNING, Typ 1 (LT1)

Tekniska krav

Frekvensintervall

Maximalt medelvärde för spektral effekttäthet (EIRP)

Maximal toppeffekt (EIRP)

(definierad inom 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

– 40 dBm

3,8 < f ≤ 6,0 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av DAA (3)

0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

3.   UWB -UTRUSTNING I MOTORFORDON OCH JÄRNVÄGSFORDON

Tekniska krav

Frekvensintervall

Maximalt medelvärde för spektral effekttäthet (EIRP)

Maximal toppeffekt (EIRP)

(definierad inom 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av LDC (4) + e.l. (7)

≤ 0 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av TPC (6) + DAA (5) + e.l. (7)

≤ 0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

– 40 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av LDC (4) + e.l. (7)

≤ 0 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av TPC (6) + DAA (5) + e.l. (7)

≤ 0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av LDC (4) + e.l. (7)

≤ 0 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av TPC (6) + DAA (5) + e.l. (7)

≤ 0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 53,3 dBm/MHz

– 13,3 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av LDC (4) + e.l. (7)

≤ 0 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av TPC (6) + e.l. (7)

≤ 0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

eller

eller

– 41,3 dBm/MHz vid användning av TPC (6) + DAA (5) + e.l. (7)

≤ 0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

I följande tabell anges de tekniska krav som ska användas inom frekvensbanden 3,8–4,2 GHz och 6–8,5 GHz för trådlösa nyckelsystem för fordon som använder trigga-innan-sändning.

Tekniska krav

Frekvensintervall

Maximalt medelvärde för spektral effekttäthet (EIRP)

Maximal toppeffekt (EIRP)

(definierad inom 50 MHz)

3,8 < f ≤ 4,2 GHz

– 41,3 dBm/MHz med trigga-innan-sändning och LDC ≤ 0,5 % (inom 1h)

0 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz med trigga-innan-sändning och LDC ≤ 0,5 % (inom 1h) eller TPC

0 dBm

Mitigeringstekniken trigga-innan-sändning definieras som en UWB-överföring vilken inleds först när den är nödvändig, särskilt om systemet anger att UWB-utrustning finns närbelägen. Kommunikationen utlöses antingen av en användare eller av fordonet. Den efterföljande kommunikationen kan betraktas som ”triggered eller utlöst kommunikation”. Den befintliga LDC-mitigeringen tillämpas (eller alternativt TPC i intervallet 6–8,5 GHz). Ett yttre gränskrav får inte tillämpas när man använder mitigeringstekniken trigga-innan-sändning för trådlösa nyckelsystem för fordon.

Mitigeringstekniken trigga-innan-sändning som ger en lämplig prestandanivå för att uppfylla de väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU ska användas för trådlösa nyckelsystem för fordon. Om relevant teknik beskrivs i harmoniserade standarder, eller delar av dessa, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning enligt direktiv 2014/53/EU, ska en prestanda som minst motsvarar denna teknik säkerställas. Dessa tekniker ska uppfylla de tekniska kraven i detta beslut.”


(1)  Inom frekvensbandet 3,1–4,8 GHz. LDC-mitigeringstekniken (Low Duty Cycle) och dess gränsvärden definieras i klausulerna 4.5.3.1, 4.5.3.2 och 4.5.3.3 i Etsi-standard EN 302 065-1 V2.1.1. Alternativ mitigeringsteknik får användas, om de säkerställer minst en likvärdig prestations- och spektrumskyddsnivå som uppfyller de motsvarande väsentliga kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62) och iakttar de tekniska kraven i detta beslut.

(2)  Inom frekvensbanden 3,1–4,8 GHz och 8,5–9 GHz. Mitigeringstekniken ”Detect and Avoid” (DAA) och dess gränsvärden definieras i klausulerna 4.5.1.1, 4.5.1.2 och 4.5.1.3 i Etsi-standard EN 302 065-1 V2.1.1. Alternativ mitigeringsteknik får användas, om de säkerställer minst en likvärdig prestations- och spektrumskyddsnivå som uppfyller de motsvarande väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU och iakttar de tekniska kraven i detta beslut.

(3)  DAA-mitigeringsteknik och dess gränsvärden definieras i klausulerna 4.5.1.1, 4.5.1.2 och 4.5.1.3 i Etsi-standard EN 302 065-2 V2.1.1. Alternativ mitigeringsteknik får användas, om de säkerställer minst en likvärdig prestations- och spektrumskyddsnivå som uppfyller de motsvarande väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU och iakttar de tekniska kraven i detta beslut.

(4)  LDC-mitigeringsteknik och dess gränsvärden definieras i klausulerna 4.5.3.1, 4.5.3.2 och 4.5.3.3 i Etsi-standard EN 302 065-3 V2.1.1. Alternativ mitigeringsteknik får användas, om de säkerställer minst en likvärdig prestations- och spektrumskyddsnivå som uppfyller de motsvarande väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU och iakttar de tekniska kraven i detta beslut.

(5)  DAA-mitigeringsteknik och dess gränsvärden definieras i klausulerna 4.5.1.1, 4.5.1.2 och 4.5.1.3 i Etsi-standard EN 302 065-3 V2.1.1. Alternativ mitigeringsteknik får användas, om de säkerställer minst en likvärdig prestations- och spektrumskyddsnivå som uppfyller de motsvarande väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU och iakttar de tekniska kraven i detta beslut.

(6)  Mitigeringstekniken ”Transmit Power Control” (TPC) och dess gränsvärden definieras i klausulerna 4.7.1.1, 4.7.1.2 och 4.7.1.3 i Etsi-standard EN 302 065-3 V2.1.1. Alternativ mitigeringsteknik får användas, om de säkerställer minst en likvärdig prestations- och spektrumskyddsnivå som uppfyller de motsvarande väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU och iakttar de tekniska kraven i detta beslut.

(7)  Utvändigt gränsvärde (e.l.) ≤ – 53,3 dBm/MHz krävs. Den yttre gränsen definieras i klausulerna 4.3.4.1, 4.3.4.2 och 4.3.4.3 i Etsi-standard EN 302 065-3 V2.1.1. Alternativ mitigeringsteknik får användas, om de säkerställer minst en likvärdig prestations- och spektrumskyddsnivå som uppfyller de motsvarande väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU och iakttar de tekniska kraven i detta beslut.


Top