EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1187

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 251/2016 av den 2 december 2016 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2018/1187]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1187/oj

23.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/49


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 251/2016

av den 2 december 2016

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2018/1187]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut (EU) 2016/1332 av den 28 juli 2016 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till möbler (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom beslut (EU) 2016/1332 upphävdes kommissionens beslut 2009/894/EG (2), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i punkt 2zd (kommissionens beslut 2009/894/EG) i bilaga XX till EES-avtalet ska ersättas med följande:

32016 D 1332: Kommissionens beslut (EU) 2016/1332 av den 28 juli 2016 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till möbler (EUT L 210, 4.8.2016, s. 100)”.

Artikel 2

Texten till beslut (EU) 2016/1332 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 210, 4.8.2016, s. 100.

(2)  EUT L 320, 5.12.2009, s. 23.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top