EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1183

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 247/2016 av den 2 december 2016 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/1183]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1183/oj

23.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/44


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 247/2016

av den 2 december 2016

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/1183]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1185 av den 20 juli 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 vad gäller uppdatering och slutkomplettering av gemensamma trafikregler för luftfart och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken (SERA Del C) och om upphävande av förordning (EG) nr 730/2006 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/1185 upphävdes kommissionens förordning (EG) nr 730/2006 (2), som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 66wk (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012):

”—

32016 R 1185: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1185 av den 20 juli 2016 (EUT L 196, 21.7.2016, s. 3)”.

2.

Texten i punkt 66wa (kommissionens förordning (EG) nr 730/2006) ska utgå.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/1185 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 196, 21.7.2016, s. 3.

(2)  EUT L 128, 16.5.2006, s. 3.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top