EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1172

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 234/2016 av den 2 december 2016 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1172]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1172/oj

23.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/30


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 234/2016

av den 2 december 2016

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1172]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1174 av den 15 juli 2016 om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande difenakum som hänskjutits av Spanien i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1175 av den 15 juli 2016 om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande spinosad som hänskjutits av Förenade kungariket i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas i kapitel XV efter punkt 12nnx (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/904) i bilaga II till EES-avtalet:

”12nny.

32016 D 1174: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1174 av den 15 juli 2016 om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande difenakum som hänskjutits av Spanien i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 193, 19.7.2016, s. 110)

12nnz.

32016 D 1175: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1175 av den 15 juli 2016 om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande spinosad som hänskjutits av Förenade kungariket i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 193, 19.7.2016, s. 113)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandebesluten (EU) 2016/1174 och (EU) 2016/1175 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 193, 19.7.2016, s. 110.

(2)  EUT L 193, 19.7.2016, s. 113.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top