EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1156

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 218/2016 av den 2 december 2016 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1156]

OJ L 215, 23.8.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1156/oj

23.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/4


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 218/2016

av den 2 december 2016

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1156]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1100 av den 5 juli 2016 om ändring av beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Costa Rica, Tyskland, Litauen, Namibia och Spanien (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 7.2 punkt 49 (kommissionens beslut 2007/453/EG) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32016 D 1100: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1100 av den 5 juli 2016 (EUT L 182, 7.7.2016, s. 47)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut (EU) 2016/1100 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande


(1)  EUT L 182, 7.7.2016, s. 47.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top