EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0668

Beslut nr 1/2018 av gemensamma kommittén EU–Schweiz av den 20 april 2018 om ändring av tabellerna III och IV i protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972, i dess ändrade lydelse [2018/668]

EUT L 111, 2.5.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/668/oj

2.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/7


BESLUT nr 1/2018 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–SCHWEIZ

av den 20 april 2018

om ändring av tabellerna III och IV i protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972, i dess ändrade lydelse [2018/668]

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet (1), ändrat genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 26 oktober 2004 om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (2) (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 7 i dess protokoll 2, och

av följande skäl:

(1)

För genomförandet av protokoll 2 till avtalet har inhemska referenspriser fastställts av de avtalsslutande parterna.

(2)

De faktiska priserna på råvaror för vilka prisutjämningsåtgärder tillämpas har ändrats på de avtalsslutande parternas hemmamarknader.

(3)

Därför måste de referenspriser och belopp som förtecknas i tabellerna III och IV i protokoll 2 uppdateras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll 2 till avtalet ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell III ska ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

b)

I tabell IV ska punkt b ersättas med texten i bilaga II till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 2018.

Utfärdat i Bryssel den 20 april 2018.

På gemensamma kommitténs vägnar

Lukas SIEGENTHALER

Ordförande


(1)  EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.

(2)  EUT L 23, 26.1.2005, s. 19.


BILAGA I

TABELL III

EU:s och Schweiz inhemska referenspriser

Jordbruksråvara

Schweiz inhemska referenspris

CHF per 100 kg nettovikt

EU:s inhemska referenspris

CHF per 100 kg nettovikt

Artikel 4.1

Belopp som tillämpas i Schweiz Skillnad Schweiz/EU:s referenspris

CHF per 100 kg nettovikt

Artikel 3.3

Belopp som tillämpas i EU Skillnad Schweiz/EU:s referenspris

EUR per 100 kg nettovikt

Vanligt vete

50,55

20,58

29,95

0,00

Durumvete

1,20

0,00

Råg

41,05

20,28

20,75

0,00

Korn

Majs

Vetemjöl

92,49

42,89

49,60

0,00

Helmjölkspulver

585,28

358,72

226,55

0,00

Skummjölkspulver

394,17

195,36

198,80

0,00

Smör

1 010,24

642,03

368,20

0,00

Vitt socker

Ägg

38,00

0,00

Färsk potatis

40,93

22,50

18,45

0,00

Vegetabiliska fetter

170,00

0,00”


BILAGA II

”b)

Följande basbelopp för jordbruksråvaror ska tillämpas vid beräkningen av jordbruksavgifterna:

Jordbruksråvara

Basbelopp i Schweiz

Artikel 3.2

Basbelopp i EU

Artikel 4.2

CHF per 100 kg nettovikt

EUR per 100 kg nettovikt

Vanligt vete

24,40

0,00

Durumvete

1,00

0,00

Råg

16,90

0,00

Korn

Majs

Vetemjöl

40,40

0,00

Helmjölkspulver

184,65

0,00

Skummjölkspulver

162,00

0,00

Smör

300,10

0,00

Vitt socker

Ägg

30,95

0,00

Färsk potatis

13,35

0,00

Vegetabiliska fetter

138,55

0,00”


Top