EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0061

Rådets beslut (EU) 2018/61 av den 21 mars 2017 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

OJ L 11, 16.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/61/oj

16.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/61

av den 21 mars 2017

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämfört med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 september 2014 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (1) (nedan kallat avtalet) som trädde i kraft den 1 maj 2011. Förhandlingarna slutfördes med framgång med ett utbyte av e-postmeddelanden mellan chefsförhandlarna som bekräftade sitt respektive godkännande av den text som förhandlats fram.

(2)

Den ändring av avtalet (nedan kallad ändring 1) som förhandlats fram utvidgar samarbetet på områden där ömsesidigt godtagande av konstaterad överensstämmelse och godkännande kan tillämpas, för att möjliggöra optimerad resursanvändning och motsvarande kostnadsbesparingar och samtidigt upprätthålla en hög nivå av säkerhet inom lufttransporter.

(3)

Ändring 1 bör undertecknas.

(4)

I syfte att göra det möjligt att anta en ny bilaga om pilotcertifiering inom ramen för det utvidgade tillämpningsområdet för avtalet, vars betydelse bör beaktas i samband med bestämmelserna om konvertering av flygcertifikat från berört tredjeland i kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (2), bör ändring 1 tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för ändringens ikraftträdande avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av ändring 1 av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet bemyndigas härmed, med förbehåll för att ändringen ingås.

Texten till ändring 1 åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna ändring 1 på unionens vägnar.

Artikel 3

Ändring 1 ska tillämpas provisoriskt, i enlighet med dess artikel 2, från och med dagen för undertecknandet, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för ändringens ikraftträdande avslutas.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2017.

På rådets vägnar

E. SCICLUNA

Ordförande


(1)  EUT L 291, 9.11.2011, s. 3.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 311, 25.11.2011, s. 1).


Top