EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1330

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1330 av den 17 juli 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

C/2017/5172

OJ L 185, 18.7.2017, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; tyst upphävande genom 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1330/oj

18.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 185/31


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1330

av den 17 juli 2017

om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 329/2007 av den 27 mars 2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (1), särskilt artikel 13.1 d och e, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 329/2007 förtecknas personer, enheter och organ som har angetts av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté och som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

I bilaga V till förordning (EG) nr 329/2007 förtecknas personer, enheter och organ som inte förtecknas i bilaga IV men som har förtecknats av rådet, och som omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(3)

Den 5 juni 2017 ändrade sanktionskommittén uppgifterna för två enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

(4)

Den 2 juni 2017 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2356 (2017) genom vilken 14 fysiska personer och fyra enheter läggs till på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder. Dessa personer och enheter läggs till i bilaga IV till förordning (EG) nr 329/2007 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/970 (2). Vissa av dessa personer och enheter bör därför utgå ur bilaga V till förordning (EG) nr 329/2007, eftersom de nu anges i bilaga IV.

(5)

Bilaga IV och bilaga V bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna IV och V till förordning (EG) nr 329/2007 ska ändras i enlighet med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juli 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EUT L 88, 29.3.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/970 av den 8 juni 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (EUT L 146, 9.6.2017, s. 129).


BILAGA I

I bilaga IV till förordning (EG) nr 329/2007 ska det under rubriken ”B. Juridiska personer, enheter och organ” ändras på följande sätt:

1.

”8.

Namchongang Trading Corporation (alias a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation, f) Namhung Trading Corporation). Övriga upplysningar: a) beläget i Pyongyang, Nordkorea: b) Namchongang är ett nordkoreanskt handelsföretag som är underställt General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang har deltagit i anskaffningen av de vakuumpumpar av japanskt ursprung som identifierats vid en nordkoreansk kärnteknisk anläggning, samt i anskaffning av kärnindustrimaterial i samröre med en tysk medborgare. Namchongang har dessutom sedan slutet av 1990-talet deltagit i inköp av aluminiumrör och annan utrustning som är särskilt lämplig för urananrikningsprogram. Det företräds av en f.d. diplomat som var Nordkoreas representant vid Internationella atomenergiorganets (IAEA) inspektion av den kärntekniska anläggningen i Yongbyon 2007. Namchongangs spridningsverksamhet är mycket oroande med tanke på Nordkoreas tidigare spridningsverksamhet. Datum för upptagande på förteckningen: 16.7.2009.”

ska ersättas med följande:

”8.

Namchongang Trading Corporation (alias NCG, NAMCHONGANG TRADING, NAM CHON GANG CORPORATION, NOMCHONGANG TRADING CO., NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, Namhung Trading Corporation, Korea Daeryonggang Trading Corporation, Korea Tearyonggang Trading Corporation), a) beläget i Pyongyang, Nordkorea: Sengujadong 11-2/(eller Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Nordkorea, b) Namchongang är ett nordkoreanskt handelsföretag underställt General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang har deltagit i anskaffningen av de vakuumpumpar av japanskt ursprung som identifierats vid en nordkoreansk kärnteknisk anläggning, samt i anskaffning av kärnindustrimaterial i samröre med en tysk medborgare. Namchongang har dessutom sedan slutet av 1990-talet deltagit i inköp av aluminiumrör och annan utrustning som är särskilt lämplig för urananrikningsprogram. Dess företrädare är en f.d. diplomat som tjänstgjorde som Nordkoreas representant vid Internationella atomenergiorganets (IAEA) inspektion av den kärntekniska anläggningen Yongbyon 2007. Namchongangs spridningsverksamhet är mycket oroande med tanke på Nordkoreas tidigare spridningsverksamhet. Telefonnummer: +850-2-18111, 18222 (ankn. 8573). Faxnummer: +850-2-381-4687. Datum för upptagande på förteckningen: 16.7.2009.”

2.

”10.

Green Pine Associated Corporation (alias a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY, b) CHONGSONG YONHAP, c) CH'O'NGSONG YO'NHAP, d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA, e) JINDALLAE, f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD, g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION, h) SAEINGP'IL COMPANY). Adress: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Nordkorea, b) Nungrado, Pyongyang, Nordkorea. Övriga upplysningar: Green Pine Associated Corporation (nedan kallat Green Pine) har tagit över mycket av verksamheten i Korea Mining Development Trading Corporation (nedan kallat Komid). Komid uppfördes på sanktionskommitténs förteckning i april 2009 och är Nordkoreas huvudsakliga vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning till ballistiska robotar och konventionella vapen. Green Pine är också ansvarigt för uppskattningsvis hälften av de vapen och det vapenrelaterade material som exporteras av Nordkorea. Green Pine har pekats ut för sanktioner för export av vapen eller vapenrelaterat material från Nordkorea. Green Pine specialiserar sig på tillverkning av örlogsfartyg och krigsmateriel som ubåtar, militära båtar och robotsystem och har exporterat torpeder och tekniskt stöd till iranska företag med koppling till försvaret. Datum för upptagande på förteckningen: 2.5.2012.”

ska ersättas med följande:

”10.

Green Pine Associated Corporation (alias Cho'ngsong United Trading Company, Chongsong Yonhap, Ch'o'ngsong Yo'nhap, Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa, Jindallae, Ku'm- haeryong Company LTD, Natural Resources Development and Investment Corporation, Saeingp'il Company, National Resources Development and Investment Corporation, Saeng Pil Trading Corporation). Adress: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, Nordkorea, b) Nungrado, Pyongyang, Demokratiska folkrepubliken Korea, c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Nordkorea. Övriga upplysningar: Green Pine Associated Corporation (nedan kallat Green Pine) har tagit över mycket av verksamheten i Korea Mining Development Trading Corporation (nedan kallat Komid). Komid fördes upp på förteckningen av sanktionskommittén i april 2009 och är Nordkoreas främsta vapenhandlare och huvudexportör av varor och utrustning med anknytning till ballistiska robotar och konventionella vapen. Green Pine är också ansvarigt för uppskattningsvis hälften av de vapen och det vapenrelaterade material som exporteras av Nordkorea. Green Pine har pekats ut för sanktioner för export av vapen eller vapenrelaterat materiel från Nordkorea. Green Pine specialiserar sig på tillverkning av örlogsfartyg och krigsmateriel som ubåtar, militära båtar och robotsystem och har exporterat torpeder och tekniskt stöd till iranska företag med koppling till försvaret. Telefonnummer: +850-2-18111(ankn. 8327). Faxnummer: +850-2-3814685 och +850-2-3813372 E-postadresser: pac@silibank.com och kndic@co.chesin.com Datum för upptagande på förteckningen: 2.5.2012.”

3.

”46.

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force, Strategic Rocket Force Command of KPA). Belägenhet: Pyongyang, Nordkorea. Övriga upplysningar: Strategic Rocket Force of the Korean People's Army ansvarar för samtliga nordkoreanska program för ballistiska robotar och för uppskjutningar av Scud- och Nodongrobotar.”

ska ersättas med följande:

”46.

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force, Strategic Rocket Force Command of KPA, Strategic Force; Strategic Forces). Belägenhet: Pyongyang, Nordkorea. Övriga upplysningar: Strategic Rocket Force of the Korean People's Army ansvarar för samtliga nordkoreanska program för ballistiska robotar och för uppskjutningar av Scud- och Nodongrobotar. Datum för upptagande på förteckningen: 2.6.2017.”


BILAGA II

Bilaga V till förordning (EG) nr 329/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Under rubriken ”A. Fysiska personer som avses i artikel 6.2 a” ska följande utgå:

 

”11.

PAK To-Chun” och

 

”9.

PAEK Se-bong”

2.

Under rubriken ”B. Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 6.2 a” ska följande utgå:

 

”17.

Strategiska raketstyrkor”


Top