EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1133

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1133/2013 av den 7 november 2013 om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kaki Ribera del Xúquer [SUB])

OJ L 302, 13.11.2013, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1133/oj

13.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1133/2013

av den 7 november 2013

om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kaki Ribera del Xúquer [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 53.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Spaniens ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Kaki Ribera del Xúquer” som registrerats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 245/2002 (2).

(2)

Syftet med ansökan är att ändra produktspecifikationen för att göra produktbeskrivningen mer exakt genom att införa en tillåten högsta avvikelse för mindre defekter som kan finnas i produktens skal.

(3)

Kommissionen har granskat ändringen i fråga och funnit att den är befogad. Eftersom ändringen är en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 får kommissionen godkänna den utan att följa det förfarande som fastställs i artiklarna 50–52 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Kaki Ribera del Xúquer” ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Ett konsoliderat sammanfattande dokument med de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen återfinns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EGT L 39, 9.2.2002, s. 12.


BILAGA I

Följande ändring i produktspecifikationen till den skyddade ursprungsbeteckningen ”Kaki Ribera del Xúquer” har godkänts:

Den del av produktbeskrivningen där det hänvisas till defekter som produkten kan uppvisa lyder som följer:

”Fruktköttet får inte vara skadat, men mindre defekter i skalet som inte rent allmänt påverkar produkten, dess kvalitet, dess bevarande och dess presentation i förpackningen får tillåtas inom följande gränser:

Högst 1 cm2 av den totala ytan för avlånga eller rektangulära defekter. Den högsta tillåtna avvikelsen är 2 cm2 och får aldrig överskrida 20 % av frukten. I båda fallen fastställs i kontrollorganets kvalitetsnormer olika gränser för olika typer av orenheter.

En yta motsvarande en cirkel med en högsta diameter på 1,5 cm för rundade defekter. Den högsta tillåtna avvikelsen är 2,5 cm och får aldrig överskrida 20 % av frukten. I båda fallen fastställs i kontrollorganets kvalitetsnormer olika gränser för olika typer av defekter.”


BILAGA II

KONSOLIDERAT SAMMANFATTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1)

”KAKI RIBERA DEL XÚQUER”

EG-nr: ES-PDO-0105-0114 - 1.4.2011

SGB ( ) SUB (X)

1.   Beteckning

”Kaki Ribera del Xúquer”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6

Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Kakifrukt (Diospyros kaki) av sorten ”Rojo brillante”, avsedd att konsumeras färsk. Kakifrukten är ett bär som normalt bildas utan pollination och befruktning och är följaktligen kärnlös.

Fruktens egenskaper: Frukterna är gulorange när de plockas och de mogna frukterna är intensivt röda. Skalet som är medeltjockt sitter ganska fast vid fruktköttet. Fruktköttet är fast, orange eller rödaktigt när frukten plockas och intensivt rött när frukten är mogen. De mogna frukterna har söt smak, men har fram till mognaden besk smak. Vid ett snitt på bredden är frukterna runda och på längden något avlånga.

Vid avsändning måste kaikfrukterna presenteras enligt följande:

hela,

med foderblad och stjälk,

sunda (frukter med skadat eller ruttnat fruktkött får inte förekomma),

rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

fria från onormal yttre fuktighet,

fria från främmande lukt och/eller smak.

Kakifrukter med skyddad ursprungsbeteckning måste vara minst 61 mm i diameter.

Fruktköttet får inte vara skadat, men mindre defekter i skalet som inte rent allmänt påverkar produkten, dess kvalitet, dess bevarande och dess presentation i förpackningen får tillåtas inom följande gränser:

Högst en total yta på 1 cm2 för estetiska defekter (som inte på något sätt påverkar fruktköttet) med avlång eller rektangulär form. Den högsta tillåtna avvikelsen är 2 cm2 och får aldrig överskrida 20 % av frukten. I båda fallen fastställs i kontrollorganets kvalitetsnormer för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Kaki Ribera del Xúquer” olika gränser för olika typer av defekter.

En yta motsvarande en cirkel med en största diameter på 1,5 cm för estetiska defekter (som inte på något sätt påverkar fruktköttet) av rundad form. Den högsta tillåtna avvikelsen är 2,5 cm och får aldrig överskrida 20 % av frukten. I båda fallen fastställs i kontrollorganets kvalitetsnormer för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Kaki Ribera del Xúquer” olika gränser för olika typer av defekter.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Samtliga steg i produktionsprocessen ska äga rum i det avgränsade geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

De etiketter för handeln som används av aktörerna kan granskas av kontrollorganet för försäkran om att den skyddade ursprungsbeteckningens nomenklatur och logotyper används på rätt sätt. Följande text måste finnas på etiketterna: ”denominación de origen protegida ’Kaki Ribera del Xúquer’ ”.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Produktionsområdet utgörs av arealer som lämpar sig för odling av kakifrukter i följande kommuner: Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer, L'Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Beneixida, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Cárcer, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Lènova, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llombai, Manuel, Masalavés, Monserrat, Montroy, La Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, Rafelguaraf, Real de Montroi, Riola, San Juan de Énova, Sellent, Senyera, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón. Dessa kommuner ligger alla i provinsen Valencia i regionen med samma namn.

Kakiodlingarna i området omfattar ungefär 1 300 hektar.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Bakgrund

Kaki är ett fruktträd (Diospyros kaki, Ebenaceae) med ursprung i Kina där det började odlas i början av sjuhundratalet. Under artonhundratalets andra hälft kommer kakiträdet till Västeuropa och uppträder i Spanien under 1870-talet. Idag sker den inhemska produktionen främst i kommunen Valencia, där det skyddade området för ursprungsbeteckningen ”Kaki Ribera del Xúquer” också finns och dit ca 50 % av den totala produktionen är koncentrerad.

Kakisorten ”Rojo brillante” uppkom spontant genom att frön såddes i utkanten av ett skifte i kommunen Carlet. Längre fram, ungefär 1960, inympades sorten för första gången på en hel odling i kommunen L’Alcúdia. Detta blev inledningen till den här sortens snabba utveckling i regionen.

Den naturliga miljön

Ribera del Xúquer är en naturregion i provinsen Valencia som omgärdas av en bred kvartär dalgång eller en flodslätt genom vilken floden Júcar (Xúquer på valenciska) och dess biflod Magro flyter.

En stor del av odlingsarealerna ligger på slätterna utmed floderna Júcar (Xúquer på valenciska) och Magro. Jordarna är mycket kompakta och bördiga och består av avlagringar som Júcar-floden och dess bifloder fört med sig från bergsmassiven. I områden på dalssluttningarnas nedre delar som bara har svag lutning finns det colluvium, som är en röd lös jord som lämpar sig bra för intensiv odling.

Klimatet i området är milt och gynnsamt för odling av kakifrukter. Årsmedeltemperaturen är 17 °C, i januari är medeltemperaturen 9–10 °C och i augusti 24–25 °C. Det är oftast klart och molnfritt och den genomsnittliga årsnederbörden är 400–500 mm. Dessutom skyddar de omgivande bergen odlingarna mot frost, särskilt i dalgångarna kring bifloderna.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Sorten ”Rojo brillante” är en inhemsk sort i området och är resultatet av en spontan mutation av en annan lokal sort. Den har därför anpassat sig perfekt till regionen Ribera del Xúquer där odlingsförhållandena är optimala.

Kakifrukterna från det skyddade området har ett mer uttalat förhållande höjd/diameter och en mer markerad spetsform än genomsnittet. ”Kaki Ribera del Xúquer” särskiljer sig genom sin något mer avlånga spetsform; förhållande höjd/diameter är mer uttalat än hos genomsnittet och ger frukterna i det skyddade området deras särskilda form. Frukternas diameter är också större än i andra produktionsområden, till följd av att klimatet är milt och att det inte förekommer några extrema temperaturer i området.

”Kaki Ribera del Xúquer” har också en karaktäristiskt intensivt röd färg och i moget tillstånd en söt smak som erhålls vid ett tidigare stadium tack vare förhållandena i området. Frukten kan även plockas innan den nått mognadsstadiet. Den teknik som finns för att avlägsna strävheten gör att frukten kan saluföras medan fruktköttet fortfarande är fast och sött och har den smak som är typisk för kakifrukter från Ribera del Xúquer.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Man brukar säga att regionen Ribera del Xúquer är kakisorten ”Rojo brillantes” vagga, eftersom det var här frukten en gång uppstod genom spontan mutation. Idag har frukten befäst sin plats i regionen och på marknaden.

Det avgränsade geografiska områdets särskilda klimat- och miljöförhållanden återspeglas i frukterna.

Kombinationen av ett milt klimat på grund av närheten till Medelhavet och de avlagringsjordar som följer av att floderna Júcar och Magro flyter genom regionen, ger ”Kaki Ribera del Xúquer” dess främsta särskiljande drag, dvs. en mer markerad spetsform som visar sig i ett mer uttalat förhållande höjd/diameter, en kraftigare diameter och en särskild färg i moget tillstånd.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.agricultura.gva.es/documents/170659/179611/030712+Pliego+de+condiciones+kaki+def.pdf/b354d4a8-425e-40fa-8e8b-0ae6d3588fe6


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).


Top