EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0551

Kommissionens förordning (EU) nr 551/2013 av den 11 juni 2013 om tillfälligt förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M med fartyg som för Europeiska unionens flagg

OJ L 164, 18.6.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/551/oj

18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 551/2013

av den 11 juni 2013

om tillfälligt förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M med fartyg som för Europeiska unionens flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 40/2013 av 21 januari 2013 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser (2) fastställs kvoter för 2013.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i Europeiska unionen eller som för Europeiska unionens flagg, medfört att kvoten för perioden före den 1 juli 2013 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd fram till och med den 30 juni 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för perioden fram till den 1 juli 2013 som tilldelats de medlemsstater som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i de medlemsstater som anges i samma bilaga, eller som för de medlemsstaternas flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan till och med den 30 juni 2013. Mellan dessa datum är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juni 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 23, 25.1.2013, s. 54.


BILAGA

Nr

03/TQ40

Medlemsstat

Europeiska unionen (alla medlemsstater)

Bestånd

RED/N3M

Art

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Område

Nafo 3M

Datum

3.5.2013–30.6.2013


Top