EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0095

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2011 av den 30 september 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

OJ L 318, 1.12.2011, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 092 P. 223 - 224

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/95(2)/oj

1.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 318/32


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 95/2011

av den 30 september 2011

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 63/2011 av den 1 juli 2011 (1).

(2)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 70/2011 av den 1 juli 2011 (2).

(3)

Kommissionens beslut 2010/617/EU av den 14 oktober 2010 om ändring av beslut 2009/821/EG med avseende på förteckningen över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens beslut 2010/653/EU av den 21 oktober 2010 om ändring av bilaga II till beslut 2009/861/EG om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller bearbetning i vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens beslut 2010/654/EG av den 27 oktober 2010 om ändring av beslut 2009/852/EG vad gäller förteckningen över vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Rumänien som omfattas av vissa övergångsbestämmelser (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens beslut 2011/9/EU av den 10 januari 2011 om ändring av beslut 2010/89/EU vad gäller övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa strukturella krav i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 på anläggningar i Rumänien (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i del 1.2 punkt 39 (kommissionens beslut 2009/821/EG):

”—

32010 D 0617: Kommissionens beslut 2010/617/EU av den 14 oktober 2010 (EUT L 271, 15.10.2010, s. 8)”.

2.

Följande ska läggas till i del 6.1 punkterna 16 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004) och 17 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004) i första strecksatsen (kommissionens beslut 2009/852/EG) under rubriken ”De övergångsbestämmelser som anges i följande rättsakter ska gälla:”:

”, ändrat genom

32010 D 0654: Kommissionens beslut 2010/654/EU av den 27 oktober 2010 (EUT L 283, 29.10.2010, s. 34)”.

3.

Följande ska läggas till i del 6.1 punkt 16 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004) i andra strecksatsen (kommissionens beslut 2008/89/EU) under rubriken ”De övergångsbestämmelser som anges i följande rättsakter ska gälla:”:

”, ändrat genom

32011 D 0009: Kommissionens beslut 2011/9/EU av den 10 januari 2011 (EUT L 6, 11.1.2011, s. 30)”.

4.

Följande strecksats ska läggas till i del 6.1 punkt 17 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004) i andra strecksatsen (kommissionens beslut 2009/861/EG) under rubriken ”De övergångsbestämmelser som anges i följande rättsakter ska gälla:”:

”—

32010 D 0653: Kommissionens beslut 2010/653/EU av den 21 oktober 2010 (EUT L 283, 29.10.2010, s. 28)”.

Artikel 2

Kapitel XII punkt 54zzzh (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004) i bilaga II till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande ska läggas till i första strecksatsen (kommissionens beslut 2009/852/EG) under rubriken ”De övergångsbestämmelser som anges i följande rättsakter ska gälla:”:

”, ändrat genom

32010 D 0654: Kommissionens beslut 2010/654/EU av den 27 oktober 2010 (EUT L 283, 29.10.2010, s. 34)”.

2.

Följande ska läggas till i andra strecksatsen (kommissionens beslut 2010/89/EG) under rubriken ”De övergångsbestämmelser som anges i följande rättsakter ska gälla:”:

”, ändrat genom

32011 D 0009: Kommissionens beslut 2011/9/EU av den 10 januari 2011 (EUT L 1, 1.1.2011, s. 30)”.

Artikel 3

Texterna till besluten 2010/617/EU, 2010/653/EU, 2010/654/EU och 2011/9/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gmensamma EES-kommittén (7).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 september 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 262, 6.10.2011, s. 16.

(2)  EUT L 262, 6.10.2011, s. 26.

(3)  EUT L 271, 15.10.2010, s. 8.

(4)  EUT L 283, 29.10.2010, s. 28.

(5)  EUT L 283, 29.10.2010, s. 34.

(6)  EUT L 6, 11.1.2011, s. 30.

(7)  Inga konstitutionella krav angivna.


Top