EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0670

Rådets genomförandebeslut 2011/670/Gusp av den 10 oktober 2011 om genomförande av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

OJ L 267, 12.10.2011, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 155 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/670/oj

12.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/13


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/670/GUSP

av den 10 oktober 2011

om genomförande av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 april 2011 antog rådet beslut 2011/235/Gusp.

(2)

Mot bakgrund av de pågående människorättskränkningarna i Iran bör ytterligare personer föras in i förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilagan till beslut 2011/235/Gusp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till detta beslut ska föras in i förteckningen i bilagan till beslut 2011/235/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 10 oktober 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 100, 14.4.2011, s. 51.


BILAGA

Förteckning över personer som avses i artikel 1

Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud (Mahmud)

 

Politisk direktör vid inrikesministeriet.

Som chef för artikel 10-kommittén enligt lagen om politiska partiers och gruppers verksamhet ansvarar han för utfärdandet av tillstånd till demonstrationer och andra offentliga evenemang och för registreringen av politiska partier.

Under 2010 stoppade han verksamheten inom två reformistiska politiska partier med kopplingar till Musavi – Fronten för delaktighet i det islamiska Iran (Jebheye Mosharekat-e Iran-e Eslami, Islamic Iran Participation Front) och Islamiska revolutionens heliga krigare (Sazman-e Mojahedin-e Enghelab-e Eslami, Mojahedin of the Islamic Revolution Organization).

Från 2009 och framåt har han kontinuerligt nekat tillstånd för alla icke-statliga folksamlingar och därmed åsidosatt den konstitutionella rätten att demonstrera, vilket har lett till många gripanden av fredliga demonstranter i strid mot rätten till mötesfrihet.

Under 2009 vägrade han också att ge oppositionen tillstånd att genomföra en ceremoni för att hedra minnet av dem som dödats i protesterna mot presidentvalet.

10.10.2011

2.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Chef för Teheranpolisen.

Hans polisstyrka har använt utomrättsligt våld mot misstänkta vid gripanden och i häkte, vilket vittnen till ingripandena efter valet har rapporterat till Human Rights Watch.

Teheranpolisen medverkade i räderna mot sovsalarna vid Teherans universitet i juni 2009, i vilka, enligt en iransk parlamentskommission, över 100 studenter skadades av polisen och Basij-milisen.

10.10.2011

3.

AKHARIAN Hassan (Hasan)

 

Vakt vid avdelning 1 i fängelset i Rajai Shahr, Karaj.

Flera före detta fångar har uppgett att han använt tortyr och gett order om att fångar skulle vägras medicinsk vård. En fånge i fängelset i Rajai Shahr har enligt en utskrift av en utsaga rapporterat att han med Akharians goda minne blivit allvarligt misshandlad av samtliga fångvaktare.

Dessutom har under Akharians ledarskap åtminstone en fånge, Mohsen Beykvand, rapporterats avliden.

10.10.2011

4.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza) (AVAI Seyed Ali-Reza)

 

Chef för Teherans domstolsväsen.

Som chef för Teherans domstolsväsen har han gjort sig skyldig till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden, åsidosättande av fångars rättigheter samt en ökning av antalet avrättningar.

10.10.2011

5.

BANESHI Jaber

 

Åklagare i Shiraz.

Genom att ha utdömt dussintals dödsdomar bär han ansvaret för en alltför stor och ökande användning av dödsstraffet. Åklagare under bombattentatet i Shiraz 2008, vilket regimen utnyttjade för att döma flera regimmotståndare till döden.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI Seyyed Hasan, generalmajor doktor (alias FIRUZABADI Seyed Hassan, generalmajor doktor, FIROUZABADI Seyyed Hasan, generalmajor doktor, FIROUZABADI Seyed Hassan, generalmajor doktor)

Födelseort: Mashhad

Född: 3.2.1951

Chef för Irans försvarsmakt. Även medlem i högsta nationella säkerhetsrådet.

Den högsta militära befälhavaren med ansvar för ledningen av samtliga militära divisioner och all militär taktik, inbegripet Islamiska revolutionsgardet och polisen. Styrkor under hans formella befäl har utfört brutala angrepp på fredliga demonstranter samt massgripanden.

10.10.2011

7.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Allmän åklagare i Qom.

Han bär ansvaret för godtyckliga frihetsberövanden och misshandel av dussintals dömda brottslingar i Qom. Han är medansvarig till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den alltför stora och ökande användningen av dödsstraffet, vilket inneburit en stark ökning av antalet avrättningar sedan början av året.

10.10.2011

8.

HABIBI Mohammad Reza (Mohamed Reza)

 

Biträdande åklagare i Esfahan.

Delaktig i förfaranden där de åtalade har förvägrats en rättvis rättegång, såsom fallet Abdollah Fathi, som avrättades i maj 2011 sedan Habibi under rättegången i mars 2010 ignorerat hans rätt att bli hörd samt frågor om hans mentala hälsa.

Han är därmed medansvarig till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den alltför stora och ökande användningen av dödsstraffet, vilket inneburit en stark ökning av antalet avrättningar sedan början av året.

10.10.2011

9.

HEJAZI Mohammad Mohamed)

Födelseort: Esfahan

Född: 1956

Chef för Islamiska revolutionsgardets Sarollah-styrkor i Teheran, före detta chef för Basij-styrkorna.

Sarollah-styrkorna spelade en central roll vid ingripandena efter valet.

Mohamed HEJAZI avfattade en skrivelse som skickades till hälsoministeriet den 26 juni 2009 och förbjöd utlämnandet av dokument eller patientjournaler rörande alla som skadats eller hamnat på sjukhus under händelserna efter valet, vilket innebär mörkläggning.

10.10.2011

10.

HEYDARI Nabiollah

 

Chef för Irans flygplatspolis.

Sedan juni 2009 har han bidragit till att iranska demonstranter som försökt lämna landet sedan ingripandena inleddes har gripits vid den internationella flygplatsen Imam Khomeini, även inom den internationella zonen.

10.10.2011

11.

JAVANI Yadollah

 

Chef för Islamiska revolutionsgardets politiska byrå.

Han var en av de högst rankade ämbetsmän som begärde att Musavi, Karubi och Khatami skulle gripas. Han har vid upprepade tillfällen förespråkat användning av våld och hårdföra förhörsstrategier mot demonstranter efter valet (och rättfärdigat tv-inspelningar av erkännanden) bland annat genom instruktioner om utomrättslig misshandel av oliktänkande i publikationer som delats ut inom Islamiska revolutionsgardet och Basij-milisen.

10.10.2011

12.

JAZAYERI Massoud (Masud)

 

Biträdande chef för Irans försvarsmakt, med ansvar för kulturfrågor (även känt som högkvarteret för statlig försvarspublicitet).

Som biträdande personalchef deltog han aktivt i repressiva åtgärder. I en intervju i Kayhan sa han att många demonstranter i och utanför Iran hade identifierats och att åtgärder skulle vidtas mot dem när tillfälle gavs. Han har öppet manat till repressiva åtgärder mot utländska massmediekanaler och den iranska oppositionen. År 2010 uppmanade han regeringen att införa hårdare lagstiftning mot iranier som samarbetade med utländska medier.

10.10.2011

13.

JOKAR Mohammad (Mohamed) Saleh

 

Befälhavare för Basij-milisens studentstyrkor.

I kraft av sitt ämbete deltog han aktivt i ingripandena mot demonstrationer i skolor och vid universitet och i utomrättsliga frihetsberövanden av aktivister och journalister.

10.10.2011

14.

KAMALIAN Behrouz (Behruz)

Födelseort: Teheran

Född: 1983

Chef för it-gruppen Ashiyaneh som har kopplingar till Islamiska revolutionsgardet.

Ashiyaneh är en it-säkerhetsgrupp som grundades av Behruz Kamalian och som ligger bakom en intensiv internetkampanj mot motståndare inom landet samt mot reformister och utländska institutioner. Den 21 juni 2009 publicerades på webbplatsen för revolutionsgardets kommando för it-försvar stillbilder av ansiktena på personer, enligt uppgift tagna under demonstrationerna efter valet. Till bilderna bifogades en uppmaning till alla iranier att "identifiera upprorsmakarna".

10.10.2011

15.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa) (Musa)

 

Åklagare i Tabriz.

Han arbetar med fallet Sakineh Mohamedi Ashtiani och har vid ett flertal tillfällen motsatt sig hennes frigivning och bidragit till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande.

10.10.2011

16.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Födelseort: Oroumieh (Orumiyeh) (Iran)

Född: 1959/60

Inrikesminister till och med augusti 2009.

I egenskap av inrikesminister hade Mahsuli befäl över alla polisstyrkor, säkerhetstjänstemän och civilklädda agenter. Styrkor under hans ledning bar ansvaret för attacker mot sovsalarna vid Teherans universitet den 14 juni 2009 och för tortyr av studenter i ministeriets källare (den ökända källarvåning 4). Andra demonstranter utsattes för allvarliga övergrepp inom fånglägret i Kahrizak, vilket förvaltades av polis som stod under Mahsulis befäl.

10.10.2011

17.

MALEKI Mojtaba

 

Åklagare i Kermanshah.

Bär ansvar för en dramatisk ökning av antalet dödsdomar, bland annat sju hängningar under samma dag, den 3 januari 2010, i Kermanshahs centralfängelse till följd av Malekis åtal. Han bär därmed ansvar för en alltför stor och ökande användning av dödsstraffet.

10.10.2011

18.

OMIDI Mehrdad

 

Chef för den iranska polisens enhet för databrott.

Han ansvarar för tusentals utredningar och åtal mot reformister och politiska motståndare som använt sig av internet. Han är därmed ansvarig för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom förtryck av personer som står upp för sina lagenliga rättigheter, inbegripet yttrandefriheten.

10.10.2011

19.

SALARKIA Mahmoud (Mahmud)

 

Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor.

Bär det direkta ansvaret för många häktningsorder mot oskyldiga fredliga demonstranter och aktivister. Många rapporter från människorättsförsvarare visar att i praktiken alla gripna på hans order hålls isolerade utan tillgång till sin advokat eller sin familj och utan att åtal väcks, under en kortare eller längre tid, ofta under förhållanden som leder till påtvingat försvinnande. Familjerna informeras ofta inte om gripandet.

10.10.2011

20.

SOURI (SURI) Hojatollah

 

Som chef för Evin-fängelset bär han ansvaret för de allvarliga människorättskränkningar som fortgår vid detta fängelse, såsom misshandel samt psykiskt och sexuellt våld.

Enligt samstämmiga uppgifter från olika källor är tortyr allmänt förekommande här. På avdelning 209 hålls många aktivister fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen.

10.10.2011

21.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn) (Hoseyn)

Chef för det iranska tobaksbolaget.

Biträdande generalguvernör ("farmandar") för provinsen Teheran fram till september 2010, framför allt ansvarig för polisens ingripande och därmed för kuvandet av demonstrationer.

Fick i december 2010 ta emot ett pris för sin roll i samband med de repressiva åtgärder som följde på valet.

10.10.2011

22.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Födelseort: Shahr-e Kord/Esfahan

Född: 1959.

Generalguvernör inom Islamiska revolutionsgardet för provinsen Teheran, ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran.

I sin egenskap av guvernör och ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran bär han ett övergripande ansvar för allt förtryck, däribland tillslagen mot politiska protester sedan i juni 2009. Det är känt att han personligen deltagit i trakasserierna mot oppositionsledarna Karubi och Musavi.

10.10.2011

23.

ZEBHI Hossein (Hoseyn)

 

Irans biträdande allmänna åklagare.

Handhar ett flertal mål med anknytning till protesterna efter valet.

10.10.2011

24.

BAHRAMI Mohammad-Kazem (Mohamed-Kazem)

 

Chef för de väpnade styrkornas dömande makt.

Är delaktig i de repressiva åtgärderna mot fredliga demonstranter.

10.10.2011

25.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

F.d. domare vid förstainstansrätten i Evin och därefter domare i brottmålsdomstolens sektion 71 i provinsen Teheran.

Handhar ett flertal mål mot demonstranter, bl.a. mot Abdol-Reza Ghanbari, en lärare som arresterades i januari 2010 och som dömts till döden för sin politiska verksamhet. Evins förstainstansrätt upprättades nyligen vid Evin-fängelset. Detta stöddes av Jafari Dolatabadi i mars 2010. I detta fängelse har vissa anklagade isolerats, misshandlats och tvingats lämna osanna utsagor.

10.10.2011

26.

BAGHERI Mohammad-Bagher (Mohamed-Bagher)

 

Vice ordförande för domstolsförvaltningen i provinsen Sydkhorasan, med ansvar för brottsförebyggande verksamhet.

Utöver de 140 avrättningar, som han i juni 2011 medgav hade ägt rum under perioden mars 2010–mars 2011, har ett hundratal andra avrättningar i hemlighet genomförts under samma period i samma provins, utan att vare sig de avrättades familjer eller advokater informerats.

Han är därmed medansvarig för grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den alltför stora och ökande tillämpningen av dödsstraff.

10.10.2011

27.

BAKHTIARI Seyyed (Seyed) Morteza

Födelseort: Mashhad (Iran)

Född: 1952

Justitieminister, f.d. generalguvernör för Esfahan och direktör för de statliga fängelserna (fram till juni 2004).

Som justitieminister har han spelat en nyckelroll i samband med hot och trakasserier mot exil-iranier, då han meddelat att det ska upprättas en specialdomstol som specifikt ska ta itu med mål som gäller iranier som lever utanför landets gränser. Till följd av de ansträngningar som gjorts av Teherans åklagare kommer två enheter vid förstainstansrätten och appelationsdomstolen samt flera enheter vid tingsrätterna att få i uppdrag att handlägga mål som rör utomlands bosatta iranier.

10.10.2011

28.

HOSSEINI (HOSEYNI) Mohammad (alias HOSSEYNI, Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed och Sayyid), doktor

Födelseort: Rafsanjan, Kerman

Född: 1961

Minister för kultur och islamisk vägledning sedan september 2009.

F.d. medlem i Islamiska revolutionsgardet och medansvarig för förtrycket mot journalister.

10.10.2011

29.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Födelseort: Esfahan (Iran)

Född: 1956

Underrättelseminister.

Under hans ledning har underrättelseministeriet fortsatt att i stor utsträckning godtyckligt gripa och åtala demonstranter och dissidenter. Underrättelseministeriet fortsätter att förestå avdelning 209 i Evin-fängelset, där många aktivister hålls fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen. Förhörsledare från underrättelseministeriet har utsatt fångar vid avdelning 209 för misshandel samt psykiskt och sexuellt våld. Som underrättelseminister bär Moslehi ansvaret för de fortgående övergreppen.

10.10.2011


Top