EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0960

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 960/2011 av den 26 september 2011 om ändring för hundrafemtiåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

OJ L 252, 28.9.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 250 - 251

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/960/oj

28.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 252/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 960/2011

av den 26 september 2011

om ändring för hundrafemtiåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 15 september 2011 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att lägga till två fysiska personer I sin förteckning över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen ska vara verkningsfulla bör förordningen träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 september 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande läggas till:

(a)

”Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adress: Wadi ’Ataba, Libyen (tidigare vistelseort 2004). Född: a) 1963, b) 1969 i Marzaq, Libyen. Libyskt pass nr: 681819/88 (libyskt pass). Nationellt identitetsbevis nr: 5617/87 (libyskt nationellt identitetsnummer). Övriga upplysningar: a) har ledande ställning i Al-Qaida och var sedan slutet av 2010 ansvarat för övervakning av andra personer med ledande ställning inom Al-Qaida b) sedan 2010 befälhavare för Al-Qaida i Pakistan och tillhandahållare av ekonomiskt stöd till Al-Qaida-soldater i Afghanistan, c) har även varit toppstrateg i Al-Qaida och befälhavare för operationerna i Afghanistan och instruktör vid Al-Qaidas träningsläger, d) moderns namn är Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra’ ‘Umar). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 15 september 2011.”

(b)

”Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (alias a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Född ca 1981 i Saudiarabien. Mauretansk medborgare. Övriga upplysningar: a) har ledande ställning i Al-Qaida, är baserad i Pakistan och är även associerad med organisationen Al-Qaida i islamiska Maghreb (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) efterlyst av de mauretanska myndigheterna. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 15 september 2011.”


Top