EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0242

2011/242/EU: Kommissionens beslut av den 14 april 2011 om medlemmarna i den rådgivande grupp för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet som inrättats genom beslut 2004/613/EG

OJ L 101, 15.4.2011, p. 126–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2017; upphävd och ersatt av 32017D0715(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/242/oj

15.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/126


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 april 2011

om medlemmarna i den rådgivande grupp för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet som inrättats genom beslut 2004/613/EG

(2011/242/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av kommissionens beslut 2004/613/EG av den 6 augusti 2004 om inrättande av en rådgivande grupp för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

En rådgivande grupp för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet har inrättats genom beslut 2004/613/EG som trädde i kraft den 25 augusti 2004. Kommissionen samråder med gruppen om sitt arbetsprogram om livsmedels- och fodersäkerhet, märkning och presentation av livsmedel och foder, nutrition i förhållande till livsmedelslagstiftning, djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet samt alla andra åtgärder som kommissionen måste vidta eller föreslår inom dessa områden.

(2)

I enlighet med artikel 3.3 i beslut 2004/613/EG ska kommissionen välja ut representativa europeiska organ som bäst uppfyller kriterierna i artikel 3.1 i det beslutet och har meddelat att de vill delta i gruppen.

(3)

Kommissionen valde till en början ut 36 medlemmar till den rådgivande gruppen. Förteckningen över de ursprungliga medlemmarna offentliggjordes 2005 i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(4)

Kommissionen har nu beslutat att utöka antalet medlemmar i den rådgivande gruppen, för att den ska omfatta vissa sektorer som för närvarande inte är representerade. Efter en inbjudan till intresseanmälan har ytterligare nio organ valts ut.

(5)

Samtliga medlemmar i den rådgivande gruppen är jämbördiga.

(6)

De 36 nuvarande medlemmarna i den rådgivande gruppen bör få sitt medlemskap bekräftat och dessutom bör de nyligen utvalda medlemmarna utnämnas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen bekräftar medlemskapet i den rådgivande gruppen för livsmedelskedjan, djurhälsa och växters sundhet för de europeiska organ som förtecknas i del A i bilagan och utnämner dessutom de europeiska organ som förtecknas i del B i bilagan till medlemmar av den rådgivande gruppen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.8.2004, s. 17.

(2)  EUT C 97, 21.4.2005, s. 2.


BILAGA

DEL A

AIPCE-CEP

Association des industries du poisson de l’Union européenne/Comité des organisations nationales des importateurs et exportateurs de poisson de l’Union européenne

ANIMALS ANGELS

Animal Welfare Association

AVEC

Association of Poultry Processors and Poultry Import and Export Trade in the European Union Countries

BEUC (1)

Bureau européen des unions de consommateurs

CEFIC

Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique

CELCAA

Comité européen de liaison des commerces agroalimentaires

CES/ETUC

Confédération européenne des syndicats/European Trade Union Confederation

CIAA

Confédération des industries agroalimentaires de l’Union européenne

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l’Union européenne

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’Union européenne

COPA-Cogeca

Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne – Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne

ECCA

European Crop Care Association

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EDA

European Dairy Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors and Renderers Association

EMRA

European Modern Restaurant Association

ESA

European Seed Association

EUROCHAMBRES

Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCOMMERCE

European Representation of Retail, Wholesale and International Trade

EUROCOOP

European Community of Consumer Cooperatives

EUROGROUP

Eurogroup for Animal Welfare

EUROPABIO

European Association of Bioindustries

FEDIAF

Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération européenne des fabricants d’aliments composés pour animaux

FERCO

Fédération européenne de la restauration collective concédée

FESASS

Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire

FRESHFEL

European Fresh Produce Association

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

Confédération des associations nationales de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et établissements similaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health Europe

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements — European Union Regional Group

UEAPME

Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises

UECBV

Union européenne du commerce du bétail et de la viande

UGAL

Union des groupements de détaillants indépendants de l’Europe

DEL B

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

ECVC

European Coordination Via Campesina

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

EUWEP

European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products and Poultry and Game

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FoEE

Friends of the Earth Europe

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food Associazione Internazionale


(1)  För att främja de europeiska konsumenternas representation har BEUC tre medlemmar.


Top