EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0144

2011/144/EU: Rådets beslut av den 15 februari 2011 om ingående av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

OJ L 60, 5.3.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 233 - 233

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/144(1)/oj

Related international agreement

5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/2


RÅDETS BESLUT

av den 15 februari 2011

om ingående av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

(2011/144/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.6 a iii och 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 juni 2002 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av avtal om ekonomiskt partnerskap med AVS-länderna.

(2)

Förhandlingarna med Republiken Fijiöarna och Papua Nya Guinea om ett interimsavtal om partnerskap (nedan kallat interimsavtalet) slutfördes den 23 november 2007.

(3)

Interimsavtalet har ännu inte ingåtts. Efter Lissabonfördragets ikraftträdande regleras det förfarande som ska följas för detta ändamål av artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(4)

Interimsavtalet bör därför ingås på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan, godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 76.2 i interimsavtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Dagen för ikraftträdande av avtalet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 februari 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


Top