EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0100

Rådets beslut 2010/100/Gusp av den 14 februari 2011 om ändring av gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp om Irak

OJ L 41, 15.2.2011, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 56 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/100(2)/oj

15.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 41/9


RÅDETS BESLUT 2010/100/GUSP

av den 14 februari 2011

om ändring av gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp om Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 juli 2003 antog rådet gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp om Irak (1) för att genomföra Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1483 (2003).

(2)

Den 15 december 2010 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1956 (2010), där det bland annat beslutade att till och med den 30 juni 2011 förlänga arrangemangen för insättning av intäkter av export av olja, petroleumprodukter och naturgas i utvecklingsfonden för Irak och arrangemangen för immunitet mot rättsliga förfaranden för vissa irakiska tillgångar, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1483 (2003) och 1546 (2004).

(3)

Gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp bör därför ändras.

(4)

Unionen måste fortsätta att agera för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7 andra stycket i gemensam ståndpunkt 2003/495/Gusp ska ersättas med följande:

”Artiklarna 4 och 5 ska tillämpas till och med den 30 juni 2011.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2011.

På rådets vägnar

HOFFMANN R.

Ordförande


(1)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 72.


Top