EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1260

Kommissionens förordning (EU) nr 1260/2010 av den 22 december 2010 om offentliggörande för 2011 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87

OJ L 343, 29.12.2010, p. 17–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1260/oj

29.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1260/2010

av den 22 december 2010

om offentliggörande för 2011 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 av den 17 december 1987 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 3 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den fullständiga versionen av den exportbidragsnomenklatur som gäller från och med 1 januari 2011 bör offentliggöras. Den följer av bestämmelserna i de förordningar som reglerar exporten av jordbruksprodukter.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 1298/2009 av 18 december 2009 om offentliggörande för 2010 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87 (3) bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3846/87 ska ändras på följande sätt:

(1)

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

(2)

Bilaga II ska ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EU) nr 1298/2009 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft 1 januari 2011.

Den upphör att gälla den 31 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.

(3)  EUT L 353, 31.12.2009, s. 9.


BILAGA 1

”BILAGA 1

EXPORTBIDRAGSNOMENKLATUR FÖR JORDBRUKSPRODUKTER

INNEHÅLL

Sektor

1.

Spannmål och vete- eller rågmjöl, krossgryn eller grovt mjöl

2.

Ris och brutet ris

3.

Bearbetade produkter av spannmål

4.

Spannmålsbaserade foderblandningar

5.

Nötkött

6.

Griskött

7.

Fjäderfäkött

8.

Ägg

9.

Mjölk och mjölkprodukter

10.

Vitsocker och råsocker i obearbetad form

11.

Sirap, sockerlösningar och andra sockerprodukter

1.   Spannmål och vete- eller rågmjöl, krossgryn eller grovt mjöl

KN-nr

Varuslag

Produktkod

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg:

 

1001 10 00

Durumvete:

 

– –

För utsäde

1001 10 00 9200

– –

Andra slag

1001 10 00 9400

ex 1001 90

Andra slag:

 

 

– –

Annan spält, vete och blandsäd av vete och råg:

 

1001 90 91

– – –

Vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – –

Andra slag

1001 90 99 9000

1002 00 00

Råg

1002 00 00 9000

1003 00

Korn:

 

1003 00 10

För utsäde

1003 00 10 9000

1003 00 90

Andra slag

1003 00 90 9000

1004 00 00

Havre:

 

För utsäde

1004 00 00 9200

Andra slag

1004 00 00 9400

1005

Majs:

 

ex 1005 10

Utsädesmajs:

 

1005 10 90

– –

Annan

1005 10 90 9000

1005 90 00

Annan

1005 90 00 9000

1007 00

Sorghum:

 

1007 00 90

Annan

1007 00 90 9000

ex 1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål:

 

1008 20 00

Hirs

1008 20 00 9000

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg:

 

 

Finmalet mjöl av vete:

 

1101 00 11

– –

Av durumvete

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

Av vete och spält:

 

– – –

Med en askhalt av 0–600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

Med en askhalt av 601–900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

Med en askhalt av 901–1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

Med en askhalt av 1 101–1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

Med en askhalt av 1 651–1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

Med en askhalt överstigande 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

Blandsäd av vete och råg

1101 00 90 9000

ex 1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

 

1102 10 00

Av råg:

 

– –

Med en askhalt av 0–1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– –

Med en askhalt av mer än 1 400–2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– –

Med en askhalt av mer än 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Krossgryn, grovt mjöl och pelletar av spannmål:

 

 

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):

 

1103 11

– –

Av vete

 

1103 11 10

– – –

Durumvete:

 

– – – –

Med en askhalt av 0–1 300 mg/100 g:

 

– – – – –

Grovt mjöl, inbegripet fingryn, där mindre än 10 viktprocent kan passera genom en sikt med en maskvidd av 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – –

Annat

1103 11 10 9400

– – – –

Med en askhalt av mer än 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

Vete och spält:

 

– – – –

Med en askhalt av 0–600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

Med en askhalt av mer än 60 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ris och brutet ris

KN-nr

Varuslag

Produktkod

1006

Ris:

 

1006 20

Endast befriat från ytterskalet (råris):

 

 

– –

Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

 

1006 20 11

– – –

Rundkornigt

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

Mellankornigt

1006 20 13 9000

 

– – –

Långkornigt:

 

1006 20 15

– – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 20 17 9000

 

– –

Annat:

 

1006 20 92

– – –

Rundkornigt

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

Mellankornigt

1006 20 94 9000

 

– – –

Långkornigt:

 

1006 20 96

– – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 20 98 9000

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även polerat och glaserat:

 

 

– –

Delvis slipat ris:

 

 

– – –

Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

 

1006 30 21

– – – –

Rundkornigt

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

Mellankornigt

1006 30 23 9000

 

– – – –

Långkornigt:

 

1006 30 25

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 30 27 9000

 

– – –

Annat:

 

1006 30 42

– – – –

Rundkornigt

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

Mellankornigt

1006 30 44 9000

 

– – – –

Långkornigt:

 

1006 30 46

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 30 48 9000

 

– –

Helt slipat ris:

 

 

– – –

Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

 

1006 30 61

– – – –

Rundkornigt:

 

– – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 61 9100

– – – – –

Annat

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

Mellankornigt:

 

– – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 63 9100

– – – – –

Annat

1006 30 63 9900

 

– – – –

Långkornigt:

 

1006 30 65

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3:

 

– – – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 65 9100

– – – – – –

Annat

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3:

 

– – – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 67 9100

– – – – – –

Annat

1006 30 67 9900

 

– – –

Annat:

 

1006 30 92

– – – –

Rundkornigt:

 

– – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 92 9100

– – – – –

Annat

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

Mellankornigt:

 

– – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 94 9100

– – – – –

Annat

1006 30 94 9900

 

– – – –

Långkornigt:

 

1006 30 96

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3:

 

– – – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 96 9100

– – – – – –

Annat

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3:

 

– – – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 98 9100

– – – – – –

Annat

1006 30 98 9900

1006 40 00

Brutet ris

1006 40 00 9000


3.   Bearbetade produkter av spannmål

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

 

ex 1102 20

Av majs:

 

ex 1102 20 10

– –

Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent:

 

– – –

Med en fetthalt av högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent (2)

1102 20 10 9200

– – –

Med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent med högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

Annat:

 

– – –

Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

Annat:

 

1102 90 10

– –

Av korn:

 

– – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

1102 90 10 9100

– – –

Annat

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

Av havre:

 

– – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,8 viktprocent, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1102 90 30 9100

ex 1103

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål:

 

 

Krossgryn och grovt mjöl (inbegripet fingryn):

 

ex 1103 13

– –

Av majs:

 

ex 1103 13 10

– – –

Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent:

 

– – – –

Med en fetthalt av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3))

1103 13 10 9100

– – – –

Med en fetthalt av mer än 0,9 viktprocent, men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3)

1103 13 10 9300

– – – –

Med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent, men högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3)

110313109500

ex 1103 13 90

– – –

Annat:

 

– – – –

Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent, men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

Av annan spannmål:

 

1103 19 10

– – –

Av råg

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – –

Av korn:

 

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – –

Av havre:

 

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en skalhalt av högst 0,1 %, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1103 19 40 9100

ex 1103 20

Pelletar:

 

1103 20 20

– –

Av korn

1103 20 20 9000

1103 20 60

– –

Av vete

1103 20 60 9000

ex 1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

 

 

Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor:

 

ex 1104 12

– –

Havre:

 

ex 1104 12 90

– – –

Bearbetat till flingor:

 

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1104 12 90 9100

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av mer än 0,1 % men högst 1,5 % och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

Annan spannmål:

 

1104 19 10

– – –

Vete

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

Majs:

 

– – – –

Bearbetat till flingor:

 

– – – – –

Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,7 viktprocent (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

Korn:

 

ex 1104 19 69

– – – –

Bearbetad till flingor:

 

– – – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

1104 19 69 9100

 

Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad):

 

ex 1104 22

– –

Havre:

 

ex 1104 22 20

– – –

Skalad:

 

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,5 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – –

Skalad och klippt eller gröpad:

 

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– –

Av majs:

 

ex 1104 23 10

– – –

Skalad, även klippt eller gröpad:

 

– – – –

Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,6 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – –

Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– –

Annan spannmål:

 

 

– – –

Korn:

 

ex 1104 29 01

– – – –

Skalat:

 

– – – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – –

Skalat och klippt eller gröpat:

 

– – – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – –

Bearbetat till pärlgryn:

 

– – – – –

Med en skhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utantalk):

 

– – – – – –

Första kategorin som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – –

Andra kategorin som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 29 05 9300

 

– – –

Andra:

 

 

– – – –

Skalad, även klippt eller gröpad:

 

ex 1104 29 11

– – – – –

Vete, inte klippt eller gröpad som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 29 11 9000

 

– – – –

Inte vidare bearbetad än gröpad:

 

1104 29 51

– – – – –

Vete

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

Råg

1104 29 55 9000

1104 30

Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

 

1104 30 10

– –

Av vete

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

Av annan spannmål

1104 30 90 9000

1107

Malt, även rostat:

 

1107 10

Orostat:

 

 

– –

Av vete:

 

1107 10 11

– – –

I form av mjöl

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

Annat

1107 10 19 9000

 

– –

Annat:

 

1107 10 91

– – –

I form av mjöl

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

Annat

1107 10 99 9000

1107 20 00

Rostat

1107 20 00 9000

ex 1108

Stärkelse; inulin:

 

 

Stärkelse (4):

 

ex 1108 11 00

– –

Vetestärkelse:

 

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 11 00 9200

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

Majsstärkelse:

 

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 12 00 9200

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

Potatisstärkelse:

 

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 13 00 9200

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 77 % men mindre än 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

Annan stärkelse:

 

ex 1108 19 10

– – –

Risstärkelse:

 

– – – –

Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 19 10 9200

– – – –

Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Vetegluten, även torkat:

 

Torkat vetegluten, med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av minst 82 viktprocent (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

ex 1702 30

Glukos (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen:

 

 

– –

Annat:

 

1702 30 50

– – –

I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

Annat (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker:

 

1702 40 90

– –

Annat (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

 

1702 90 50

– –

Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin:

 

– – –

Maltodextrin, i fast form, vitt, även agglomererat

1702 90 50 9100

– – –

Annat (6)

1702 90 50 9900

 

– –

Sockerkulör:

 

 

– – –

Annat:

 

1702 90 75

– – – –

I form av pulver, även agglomererat

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

Annat

1702 90 79 9000

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

ex 2106 90

Andra slag:

 

 

– –

Aromatiserade eller färgade sockerlösningar:

 

 

– – –

Andra:

 

2106 90 55

– – – –

Av glukos eller maltodextrin (6)

2106 90 55 9000


4.   Spannmålsbaserade foderblandningar

KN-nr

Varuslag

Produktkod

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur (7):

 

ex 2309 10

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar:

 

 

– –

Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:

 

 

– – –

Innehållande stärkelse, glukos, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin:

 

 

– – – –

Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 13 9000

 

– – – –

Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 10 31

– – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 33 9000

 

– – – –

Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 10 51

– – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 53 9000

ex 2309 90

Andra slag:

 

 

– –

Andra, inbegripet förblandningar:

 

 

– – –

Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:

 

 

– – – –

Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin:

 

 

– – – – –

Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 33 9000

 

– – – – –

Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 43 9000

 

– – – – –

Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 20 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 53 9000


5.   Nötkött

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:

 

ex 0102 10

Renrasiga avelsdjur:

 

ex 0102 10 10

– –

Kvigor (hondjur som inte har kalvat):

 

– – –

Med en levande vikt av minst 250 kg:

 

– – – –

Upp till 30 månaders ålder

0102 10 10 9140

– – – –

Andra

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– –

Kor:

 

– – –

Med en levande vikt av minst 250 kg:

 

– – – –

Upp till 30 månaders ålder

0102 10 30 9140

– – – –

Andra

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– –

Andra:

 

– – –

Med en levande vikt av minst 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

Andra:

 

 

– –

Tamboskap:

 

 

– – –

Med en vikt över 160 kg men inte över 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – –

För slakt:

 

– – – – –

Med en vikt över 220 kg

0102 90 41 9100

 

– – –

Med en vikt över 300 kg:

 

 

– – – –

Kvigor (hondjur som inte har kalvat):

 

0102 90 51

– – – – –

För slakt

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – –

Andra

0102 90 59 9000

 

– – – –

Kor:

 

0102 90 61

– – – – –

För slakt

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – –

Andra

0102 90 69 9000

 

– – – –

Andra:

 

0102 90 71

– – – – –

För slakt

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – –

Andra

0102 90 79 9000

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:

 

0201 10 00

Hela eller halva kroppar:

 

– –

Främre delen av den hela eller halva kroppen med samtliga ben, hals och bog, men med mer än 10 revben:

 

– – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 10 00 9110

– – –

Andra

0201 10 00 9120

– –

Andra:

 

– – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 10 00 9130

– – –

Andra

0201 10 00 9140

0201 20

Andra styckningsdelar med ben:

 

0201 20 20

– –

Kompenserade kvartsparter:

 

– – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 20 9110

– – –

Andra

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

 

– – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 30 9110

– – –

Andra

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

 

– – –

Med högst åtta revben eller åtta revbenspar:

 

– – – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 50 9110

– – – –

Andra

0201 20 50 9120

– – –

Med mer än åtta revben eller åtta revbenspar:

 

– – – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 50 9130

– – – –

Andra

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

Andra slag:

 

– – –

Vikten av ben inte överstigande en tredjedel av styckningsdelens vikt

0201 20 90 9700

0201 30 00

Benfritt kött:

 

– –

Benfria styckningsdelar exporterade till USA enligt de villkor som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (12) eller till Kanada enligt de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– –

Urbenade slaktstycken, inbegripet malet kött, med en genomsnittlig andel magert nötkött (fettet borträknat) på minst 78 % (15)

0201 30 00 9060

– –

Andra med en genomsnittlig andel magert nötkött (fettet borträknat) på minst 55 % (6), varje slaktstycke separat förpackat (15):

 

– – –

Från bakkvartsparten på fullvuxna handjur av nötkreatur med högst åtta revben eller revbenspar, rakt avskurna eller av typen pistol (11)

0201 30 00 9100

– – –

Från framkvartsparten på fullvuxna handjur av nötkreatur, vidhängande eller åtskilda, rakt avskurna eller av typen pistol (11)

0201 30 00 9120

– –

Andra

0201 30 00 9140

ex 0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst:

 

0202 10 00

Hela eller halva kroppar:

 

– –

Främre delen av den hela eller halva kroppen med samtliga ben, hals och bog, men med mer än 10 revben

0202 10 00 9100

– –

Andra

0202 10 00 9900

ex 0202 20

Andra styckningsdelar med ben:

 

0202 20 10

– –

Kompenserade kvartsparter

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

 

– – –

Med högst åtta revben eller åtta revbenspar

0202 20 50 9100

– – –

Med mer än åtta revben eller revbenspar

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

Andra slag:

 

– – –

Vikten av ben inte överstigande en tredjedel av styckningsdelens vikt

0202 20 90 9100

0202 30

Benfritt kött:

 

0202 30 90

– –

Andra slag:

 

– – –

Benfria styckningsdelar exporterade till Förenta staterna enligt de villkor som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1643/ 2006 (12) eller till Kanada enligt de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – –

Annat, inbegripet malet kött med en genomsnittlig andel magert nötkött (undantaget fett) på minst 78 % (15)

0202 30 90 9200

– – –

Annat

0202 30 90 9900

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta:

 

0206 10

Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda:

 

 

– –

Andra:

 

0206 10 95

– – –

Njurtappen och mellangärdet

0206 10 95 9000

 

Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta:

 

0206 29

– –

Andra:

 

 

– – –

Andra:

 

0206 29 91

– – – –

Njurtappen och mellangärdet

0206 29 91 9000

ex 0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter:

 

ex 0210 20

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur:

 

ex 0210 20 90

– –

Benfritt:

 

– – –

Saltat och torkat

0210 20 90 9100

ex 1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

 

ex 1602 50

Varor av nötkreatur och andra oxdjur:

 

 

– –

Andra:

 

ex 1602 50 31

– – –

Corned beef i hermetiskt tillslutna förpackningar, som inte innehåller annat kött än från nötkreatur:

 

– – – –

Med en bindväv-/proteinkvot av högst 0,35 (16) och innehållande följande viktprocent kött av nötkreatur och andra oxdjur (med undantag av slaktbiprodukter och fett):

 

– – – – –

Minst 90 viktprocent:

 

– – – – – –

Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – –

Minst 80 men mindre än 90 viktprocent:

 

– – – – – –

Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

Andra, i hermetiskt tillslutna förpackningar:

 

– – – –

Inte innehållande annat kött än av nötkreatur och andra oxdjur:

 

– – – – –

Med en bindväv-/proteinkvot av högst 0,35 (16) och innehållande följande viktprocent kött av nötkreatur och andra oxdjur (med undantag av slaktbiprodukter och fett):

 

– – – – – –

Minst 90 viktprocent:

 

– – – – – – –

Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – –

Minst 80 men mindre än 90 viktprocent:

 

– – – – – – –

Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Griskött

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0103

Levande svin:

 

 

Andra:

 

ex 0103 91

– –

Vägande mindre än 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

Tamsvin

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

Vägande 50 kg eller mer:

 

 

– – –

Tamsvin:

 

0103 92 19

– – – –

Andra

0103 92 19 9000

ex 0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

 

 

Färskt eller kylt:

 

ex 0203 11

– –

Hela eller halva kroppar:

 

0203 11 10

– – –

Av tamsvin (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

Skinka och bog samt delar därav, med ben:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

ex 0203 12 11

– – – –

Skinka och delar därav:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

Bog och delar därav (29):

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

Annat:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

ex 0203 19 11

– – – –

Framändar och delar därav (30):

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

Rygg och delar därav, med ben:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

Sida (randig) och delar därav:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0203 19 15 9100

 

– – – –

Annat:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

benfritt:

 

– – – – – –

skinka, framändar, bog eller rygg och delar därav (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – –

sida och delar därav med ett innehåll av brosk som är lägre än 15 viktprocent (17)  (27)

0203 19 55 9310

 

Fryst:

 

ex 0203 21

– –

Hela eller halva kroppar:

 

0203 21 10

– – –

Av tamsvin (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

Skinka och bog samt delar därav, med ben:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

ex 0203 22 11

– – – –

Skinka och delar därav:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

Bog och delar därav (29):

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

Annat:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

ex 0203 29 11

– – – –

Framändar och delar därav (30):

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

Rygg och delar därav, med ben:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

Sida (randig) och delar därav:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0203 29 15 9100

 

– – – –

Annat:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

benfritt:

 

– – – – – –

skinka, framändar, bog och delar därav (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Kött och andra ätbara slaktbiprodukter, saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter:

 

 

Kött av svin:

 

ex 0210 11

– –

Skinka och bog, samt delar därav, med ben:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

 

– – – –

Saltat:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

Skinka och delar därav:

 

– – – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 11 11 9100

 

– – – –

Torkat eller rökt:

 

ex 0210 11 31

– – – – –

Skinka eller delar därav:

 

– – – – – –

’Prosciutto di Parma’, ’Prosciutto di San Daniele’ (18):

 

– – – – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 11 31 9110

– – – – – –

Annat:

 

– – – – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

Sida (randig) och delar därav:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

ex 0210 12 11

– – – –

Saltad:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

Torkad eller rökt:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

Annat:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

 

– – – –

Saltat:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

Rygg och delar därav:

 

– – – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 19 40 9100

Ex02101950

– – – – –

Annat:

 

 

– – – – – –

Benfritt:

 

– – – – – – –

Skinka, framändar, bog eller rygg och delar därav (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

Sida och delar därav, där svålen avlägsnats (17):

 

– – – – – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0210 19 50 9310

 

– – – –

Torkat eller rökt:

 

 

– – – – –

Annat:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

Benfritt:

 

– – – – – – –

’Prosciutto di Parma’, ’Prosciutto di San Daniele’, och delar därav (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

Skinka, framändar, bog och rygg eller delar därav (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter:

 

 

Andra slag (24):

 

1601 00 91

– –

Rå korv, torr eller bredbar (20)  (22):

 

– – –

Innehåller varken kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

1601 00 91 9120

– – –

Andra slag

160100919190

1601 00 99

– –

Annat (19)  (22):

 

– – –

Innehåller varken kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

1601 00 99 9110

– – –

Andra slag

1601 00 99 9190

ex 1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

 

 

Av svin:

 

ex 1602 41

– –

Skinka och delar därav:

 

ex 1602 41 10

– – –

Av tamsvin (23):

 

– – – –

Kokt, innehållande 80 viktprocent eller mer av kött och fett (24)  (25):

 

– – – – –

I förpackningar med en nettovikt på 1 kg eller mer (33)

1602 41 10 9110

– – – – –

I förpackningar med en nettovikt på under 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

Bog och delar därav:

 

ex 1602 42 10

– – –

Av tamsvin (23):

 

– – – –

Kokt, innehållande 80 viktprocent eller mer av kött och fett (24)  (25):

 

– – – – –

I förpackningar med en nettovikt på 1 kg eller mer (34)

1602 42 10 9110

– – – – –

I förpackningar med en nettovikt på under 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

Andra, inklusive blandningar:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

 

– – – –

innehållande 80 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inklusive fett av alla slag och ursprung:

 

ex 1602 49 19

– – – – –

Andra (23)  (26):

 

– – – – – –

Kokt, innehållande 80 viktprocent eller mer av kött och fett (24)  (25):

 

– – – – – – –

Som varken innehåller fjäderfäkött eller slaktbiprodukter av fjäderfä:

 

– – – – – – – –

Innehållande en produkt som består av klart igenkännbara delar av muskelkött som på grund av storleken inte kan sägas ha erhållits från skinka, bog, rygg eller hals, tillsammans med små partiklar av synligt fett och ett mindre gelélager

1602 49 19 9130


7.   Fjäderfäkött

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0105

Levande fjäderfä, nämligen höns, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

 

 

Vägande högst 185 g:

 

0105 11

– –

Höns:

 

 

– – –

Kycklingar av honkön för avel och fortplantning

 

0105 11 11

– – – –

Värphöns

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

Andra

0105 11 19 9000

 

– – –

Andra:

 

0105 11 91

– – – –

Värphöns

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

Andra

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

Kalkoner:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– –

Andra:

 

0105 19 20

– – –

Gäss

0105 19 20 9000

ex 0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta:

 

 

Höns:

 

ex 0207 12

– –

Ostyckade, frysta:

 

ex 0207 12 10

– – –

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar):

 

– – – –

Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – –

Andra

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form:

 

– – – –

’65 %-kycklingar’:

 

– – – – –

Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – –

Andra

0207 12 90 9190

– – – –

Höns, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås i varierande sammansättning:

 

– – – – –

Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – –

Andra

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

Styckningsdelar av fjäderfä samt ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, med undantag av lever, frysta:

 

 

– – –

Styckningsdelar:

 

 

– – – –

Med ben:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

Halvor och kvarter:

 

– – – – – –

Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – –

Andra

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

Klubbor och delar därav:

 

– – – – – –

Höns hos vilka lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – –

Andra

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

Andra:

 

– – – – – –

Halvor och kvarter, utan gump:

 

– – – – – – –

Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – – –

Andra

0207 14 70 9190

– – – – – –

Styckningsdelar med antingen hel klubba eller del därav samt en del av ryggen, med en vikt som inte överstiger 25 % av totalvikten:

 

– – – – – – –

Höns hos vilka lårbenet är fullständigt förbenat

 

– – – – – – –

Andra

0207 14 70 9290

 

Kalkoner:

 

0207 25

– –

Ostyckade, frysta:

 

0207 25 10

– – –

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

Styckningsdelar samt ätbara slaktbiprodukter, frysta:

 

 

– – –

Styckningsdelar:

 

ex 0207 27 10

– – – –

Benfria:

 

– – – – –

Homogeniserat kött, inberäknat mekaniskt separerat kött

 

– – – – –

Andra

 

– – – – – –

Andra än gump

0207 27 10 9990

 

– – – –

Med ben:

 

 

– – – – –

Klubbor och delar därav:

 

0207 27 60

– – – – – –

Underlår och delar därav

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

Andra

0207 27 70 9000


8.   Ägg

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

 

 

Ägg av fjäderfä:

 

 

– –

För kläckning (35):

 

0407 00 11

– – –

Av kalkoner eller gäss

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – –

Andra

0407 00 19 9000

0407 00 30

– –

Andra slag

0407 00 30 9000

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:

 

 

Äggula:

 

ex 0408 11

– –

Torkad:

 

ex 0408 11 80

– – –

Annan:

 

– – – –

Lämplig till människoföda

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

Annan:

 

 

– – –

Annan:

 

ex 0408 19 81

– – – –

Flytande:

 

– – – – –

Lämplig till människoföda

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

Annan, även fryst:

 

 

– – – – –

Lämplig till människoföda

0408 19 89 9100

 

Andra slag:

 

ex 0408 91

– –

Torkade:

 

ex 0408 91 80

– – –

Andra slag:

 

– – – –

Lämpliga till människoföda

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

Andra:

 

ex 0408 99 80

– – –

Andra:

 

– – – –

Lämpliga till människoföda

0408 99 80 9100


9.   Mjölk och mjölkprodukter

KN-nr

Varuslag

Produktkod

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (50):

 

0401 10

Med en fetthalt av högst 1 viktprocent:

 

0401 10 10

– –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

Andra slag

0401 10 90 9000

0401 20

Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent:

 

 

– –

Högst 3 viktprocent:

 

0401 20 11

– – –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – –

Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

0401 20 11 9100

– – – –

Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

Andra slag:

 

– – – –

Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

040120199100

– – – –

Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 19 9500

 

– –

Mer än 3 viktprocent:

 

0401 20 91

– – –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

Andra slag

0401 20 99 9000

0401 30

Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent:

 

 

– –

Högst 21 viktprocent:

 

0401 30 11

– – –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – –

Mer än 10 viktprocent men högst 17 viktprocent

0401 30 11 9400

– – – – –

Mer än 17 viktprocent

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – –

Andra slag:

 

– – – –

Med en fetthalt av mer än 17 viktprocent

0401 30 19 9700

 

– –

Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent

 

0401 30 31

– – –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – –

Högst 35 viktprocent

0401 30 31 9100

– – – – –

Mer än 35 viktprocent men högst 39 viktprocent

0401 30 31 9400

– – – – –

Mer än 39 viktprocent

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – –

Andra slag:

 

– – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – –

Högst 35 viktprocent

0401 30 39 9100

– – – – –

Mer än 35 viktprocent men högst 39 viktprocent

0401 30 39 9400

– – – – –

Mer än 39 viktprocent

0401 30 39 9700

 

– –

Mer än 45 viktprocent

 

0401 30 91

– – –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – –

Högst 68 viktprocent

0401 30 91 9100

– – – – –

Mer än 68 viktprocent

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – –

Andra slag:

 

– – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – –

Högst 68 viktprocent

0401 30 99 9100

– – – – –

Mer än 68 viktprocent

0401 30 99 9500

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel (43):

 

ex 0402 10

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (46):

 

 

– –

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (48):

 

0402 10 11

– – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

Andra slag

0402 10 19 9000

 

– –

Andra (49):

 

0402 10 91

– – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

Andra slag

0402 10 99 9000

 

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent (46):

 

ex 0402 21

– –

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (48):

 

 

– – –

Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

 

0402 21 11

– – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Högst 11 viktprocent

0402 21 11 9200

– – – – – –

Mer än 11 viktprocent men högst 17 viktprocent

0402 21 11 9300

– – – – – –

Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 21 11 9500

– – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0402 21 11 9900

 

– – – –

Andra slag:

 

0402 21 17

– – – – –

Med en fetthalt av högst 11 viktprocent

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – –

Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 27 viktprocent:

 

– – – – – –

Högst 17 viktprocent

0402 21 19 9300

– – – – – –

Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 21 19 9500

– – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0402 21 19 9900

 

– – –

Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent:

 

0402 21 91

– – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Högst 28 viktprocent

0402 21 91 9100

– – – – – –

Mer än 28 viktprocent men högst 29 viktprocent

0402 21 91 9200

– – – – – –

Mer än 29 viktprocent men högst 45 viktprocent

0402 21 91 9350

– – – – – –

Mer än 45 viktprocent

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – –

Andra slag:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Högst 28 viktprocent

0402 21 99 9100

– – – – – –

Mer än 28 viktprocent men högst 29 viktprocent

0402 21 99 9200

– – – – – –

Mer än 29 viktprocent men högst 41 viktprocent

0402 21 99 9300

– – – – – –

Mer än 41 viktprocent men högst 45 viktprocent

0402 21 99 9400

– – – – – –

Mer än 45 viktprocent men högst 59 viktprocent

0402 21 99 9500

– – – – – –

Mer än 59 viktprocent men högst 69 viktprocent

0402 21 99 9600

– – – – – –

Mer än 69 viktprocent men högst 79 viktprocent

0402 21 99 9700

– – – – – –

Mer än 79 viktprocent

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– –

Andra (49):

 

 

– – –

Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

 

 

– – – –

Andra slag:

 

0402 29 15

– – – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – – –

Högst 11 viktprocent

0402 29 15 9200

– – – – – – –

Mer än 11 viktprocent men högst 17 viktprocent

0402 29 15 9300

– – – – – – –

Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 29 15 9500

– – – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – –

Andra slag:

 

– – – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – – –

Mer än 11 viktprocent men högst 17 viktprocent

0402 29 19 9300

– – – – – – –

Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 29 19 9500

– – – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0402 29 19 9900

 

– – –

Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent:

 

0402 29 91

– – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – –

Andra slag:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Högst 41 viktprocent

0402 29 99 9100

– – – – – –

Mer än 41 viktprocent

0402 29 99 9500

 

Andra slag:

 

0402 91

– –

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (48):

 

0402 91 10

– – –

Med en fetthalt av 8 viktprocent:

 

 

– – – –

Med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer och med en fetthalt av mer än 7,4 viktprocent

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – –

Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 viktprocent:

 

 

– – – –

Med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer

0402 91 30 9300

0402 91 99

– – – –

Andra slag

0402 91 99 9000

0402 99

– –

Andra (49):

 

0402 99 10

– – –

Med en fetthalt av 9,5 viktprocent:

 

 

– – – –

Med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer och med en fetthalt av mer än 6,9 viktprocent

0402 99 10 9350

 

– – –

Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45 viktprocent:

 

0402 99 31

– – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – –

Med en fetthalt av högst 21 viktprocent:

 

– – – – – –

Med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer

0402 99 31 9150

– – – – –

Med en fetthalt av mer än 21 viktprocent men högst 39 viktprocent

0402 99 31 9300

– – – – –

Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – –

Andra slag:

 

– – – – –

Med en fetthalt av högst 21 viktprocent med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer

0402 99 39 9150

ex 0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

ex 0403 90

Andra slag:

 

 

– –

Varken smaksatta eller innehållande frukt eller kakao:

 

 

– – –

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form (43)  (47):

 

 

– – – –

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av (36):

 

0403 90 11

– – – – –

Högst 1,5 viktprocent

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – –

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent:

 

– – – – – –

Högst 11 viktprocent

0403 90 13 9200

– – – – – –

Mer än 11 viktprocent, men högst 17 viktprocent

0403 90 13 9300

– – – – – –

Mer än 17 viktprocent, men högst 25 viktprocent

0403 90 13 9500

– – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – –

Mer än 27 viktprocent

0403 90 19 9000

 

– – – –

Andra, med en fetthalt av (39):

 

0403 90 33

– – – – –

Mer än 1,5 viktprocent, men högst 27 viktprocent:

 

– – – – – –

Mer än 11 viktprocent, men högst 25 viktprocent

0403 90 33 9400

– – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0403 90 33 9900

 

– – –

Andra:

 

 

– – – –

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av (36):

 

0403 90 51

– – – – –

Högst 3 viktprocent:

 

– – – – – –

Högst 1,5 viktprocent

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – –

Mer än 6 viktprocent:

 

– – – – – –

Mer än 17 viktprocent men inte mer än 21 viktprocent

0403 90 59 9170

– – – – – –

Mer än 21 viktprocent men inte mer än 35 viktprocent

0403 90 59 9310

– – – – – –

Mer än 35 viktprocent men inte mer än 39 viktprocent

0403 90 59 9340

– – – – – –

Mer än 39 viktprocent men inte mer än 45 viktprocent

0403 90 59 9370

– – – – – –

Mer än 45 viktprocent

0403 90 59 9510

ex 0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

0404 90

Andra slag:

 

 

– –

Inte försatta med socker eller andra sötningsmedel och med en fetthalt av (36):

 

ex 0404 90 21

– – –

Högst 1,5 viktprocent:

 

– – – –

I pulver eller granulat med en vattenhalt på högst 5 % och en mjölkproteinhalt i torrsubstansen exklusive fett av:

 

– – – – –

Mer än 29 viktprocent men högst 34 viktprocent

0404 90 21 9120

– – – – –

Mer än 34 viktprocent

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – –

Mer än 1,5 men högst 27 viktprocent (43):

 

– – – –

I pulver eller granulat:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Högst 11 viktprocent

0404 90 23 9120

– – – – – –

Mer än 11 men högst 17 viktprocent

0404 90 23 9130

– – – – – –

Mer än 17 men högst 25 viktprocent

0404 90 23 9140

– – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – –

Mer än 27 viktprocent (43):

 

– – – –

I pulver eller granulat, med en fetthalt av:

 

– – – – –

Högst 28 viktprocent

0404 90 29 9110

– – – – –

Mer än 28 men högst 29 viktprocent

0404 90 29 9115

– – – – –

Mer än 29 men högst 45 viktprocent

0404 90 29 9125

– – – – –

Mer än 45 viktprocent

0404 90 29 9140

 

– –

Andra med en fetthalt av (39)  (43):

 

0404 90 81

– – –

Högst 1,5 viktprocent:

 

– – – –

I pulver eller granulat

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – –

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent:

 

– – – –

I pulver eller granulat:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Högst 11 viktprocent

0404 90 83 9110

– – – – – –

Mer än 11 men högst 17 viktprocent

0404 90 83 9130

– – – – – –

Mer än 17 men högst 25 viktprocent

0404 90 83 9150

– – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0404 90 83 9170

– – – –

Annat, än i form av pulver eller granulat:

 

– – – – –

Med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 viktprocent eller mer och med en fetthalt av mer än 6,9 viktprocent

0404 90 83 9936

ex 0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettprodukter:

 

0405 10

Smör:

 

 

– –

Med en fetthalt av högst 85 viktprocent:

 

 

– – –

Naturligt smör:

 

0405 10 11

– – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Lika med eller högre än 80 men högst 82 viktprocent

0405 10 11 9500

– – – – – –

Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – –

Annat:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Lika med eller högre än 80 men högst 82 viktprocent

0405 10 19 9500

– – – – – –

Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – –

Rekombinerat smör:

 

– – – –

I förpackningar med en nettovikt på högst 1 kg:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Lika med eller högre än 80 men högst 82 viktprocent

0405 10 30 9100

– – – – – –

Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 30 9300

– – – –

Annat:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – –

Vasslesmör:

 

– – – –

I förpackningar med en nettovikt på högst 1 kg:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 50 9300

– – – –

Annat:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Lika med eller högre än 80 men högst 82 viktprocent

0405 10 50 9500

– – – – – –

Lika med eller högre än 82 viktprocent

0405 10 50 9700

0405 10 90

– –

Annat

0405 10 90 9000

ex 0405 20

Bredbara smörfettprodukter:

 

0405 20 90

– –

Med en fetthalt av mer än 75 men högst 80 viktprocent:

 

– – –

Med en fetthalt av:

 

– – – –

Mer än 75 viktprocent men högst 78 viktprocent

0405 20 90 9500

– – – –

Lika med eller högre än 78 viktprocent

0405 20 90 9700

0405 90

Annat:

 

0405 90 10

– –

Med en fetthalt av minst 99,3 viktprocent och med en vattenhalt på högst 0,5 viktprocent

0405 90 10 9000

0405 90 90

– –

Annat

0405 90 90 9000

KN-nr

Varuslag

Kompletterande krav för utnyttjande av produktkoden

Produktkod

Maximal vattenhalt uttryckt i viktprocent

(%)

Minimifetthalten i torrsubstansen uttryckt i procent

(%)

ex 0406

Ost och ostmassa (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa: