EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2010G0001

Beslut av Eftastaternas ständiga kommitté nr 1/2010/SC av den 28 januari 2010 om inrättande av en tillfällig kommitté för den finansiella mekanismen för EES 2009–2014

OJ L 53, 4.3.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/1(2)/oj

4.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/19


BESLUT AV EFTASTATERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉ

nr 1/2010/SC

av den 28 januari 2010

om inrättande av en tillfällig kommitté för den finansiella mekanismen för EES 2009–2014

EFTASTATERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉ HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat EES-avtalet,

med beaktande av det avtal som ska ingås om inrättandet av en ny finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014,

med hänsyn till avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska gemenskapen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed inrättas en tillfällig kommitté för den finansiella mekanismen för EES 2009–2014 (nedan kallad tillfälliga kommittén), som ska inleda sitt arbete snarast möjligt.

2.   Den tillfälliga kommittén ska bistå Eftastaterna med förberedelserna inför genomförandet av den finansiella mekanismen för EES för perioden 2009–2014.

3.   Den tillfälliga kommittén ska rapportera till den ständiga kommittén.

4.   Den tillfälliga kommittén får biträdas av EES- och Eftastaternas delegationer vid Europeiska unionen.

5.   Den dag som rättsakten om inrättandet av den finansiella mekanismen för EES 2009–2014 träder i kraft eller den dag som den provisoriskt börjar tillämpas ska den tillfälliga kommittén ersättas av en kommitté för den finansiella mekanismen för EES 2009–2014.

6.   Den tillfälliga kommittén ska diskutera och bedöma möjlig samordning mellan den finansiella mekanismen för EES och den norska finansiella mekanismen.

7.   Den tillfälliga kommittén ska i samförstånd utse en ordförande, vars utnämning ska bekräftas av den ständiga kommittén.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft omedelbart.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2010.

På ständiga kommitténs vägnar

H.D. Prins Nikolaus av LIECHTENSTEIN

Ordförande

Kåre BRYN

Generalsekreterare


Top