EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0041

Kommissionens förordning (EU) nr 41/2010 av den 18 januari 2010 om rättelse av de franska, lettiska och polska versionerna av förordning (EG) nr 546/2003 om vissa meddelanden om uppgifter i samband med tillämpningen av rådets förordningar (EEG) nr 2771/75, (EEG) nr 2777/75 och (EEG) nr 2783/75 inom sektorn för ägg och fjäderfä

OJ L 12, 19.1.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; tyst upphävande genom 32017R1185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/41/oj

19.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 41/2010

av den 18 januari 2010

om rättelse av de franska, lettiska och polska versionerna av förordning (EG) nr 546/2003 om vissa meddelanden om uppgifter i samband med tillämpningen av rådets förordningar (EEG) nr 2771/75, (EEG) nr 2777/75 och (EEG) nr 2783/75 inom sektorn för ägg och fjäderfä

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 192 jämförd med artikel 4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 juni 2009 antog kommissionen förordning (EG) nr 504/2009 (3) om ändring av förordning (EG) nr 546/2003 (4). I de franska, lettiska och polska versionerna av den förordningen översattes det engelska ordet ”barn” felaktigt och därför krävs en rättelse av de tre språkversionerna. De övriga språkversionerna påverkas inte.

(2)

Förordning (EG) nr 546/2003, ändrad genom förordning (EG) nr 504/2009, bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna rättelseförordning gäller endast de franska, lettiska och polska språkversionerna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 104.

(3)  EUT L 151, 16.6.2009, s. 22.

(4)  EUT L 81, 28.3.2003, s. 12.


Top