EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1394R(01)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 2007 om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 ( EUT L 324, 10.12.2007

EUT L 87, 31.3.2009, p. 174–174 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1394/corrigendum/2009-03-31/oj

31.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/174


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 2007 om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004

( Europeiska unionens officiella tidning L 324 av den 10 december 2007

På sidan 131, artikel 28, ändringar av direktiv 2001/83/EG, led 4, ska det

i stället för:

”4.   Artikel 6.1 första stycket ska ersättas med följande:

’Ett läkemedel får saluföras i en medlemsstat endast om den behöriga myndigheten i medlemsstaten har meddelat godkännande för försäljning enligt detta direktiv, eller om godkännande har meddelats enligt förordning (EG) nr 726/2004, jämförd med förordning (EG) nr 1394/2007.’”

vara:

”4.   Artikel 6.1 första stycket ska ersättas med följande:

’Ett läkemedel får saluföras i en medlemsstat endast om den behöriga myndigheten i medlemsstaten har meddelat godkännande för försäljning enligt detta direktiv, eller om godkännande har meddelats enligt förordning (EG) nr 726/2004, jämförd med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning (1) och förordning (EG) nr 1394/2007.


(1)  EUT L 378, 27.12.2006, s. 1.’”.


Top