EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0031

2009/31/EG: Kommissionens beslut av den 12 januari 2009 om ändring av beslut 2007/716/EG när det gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 8988] (Text av betydelse för EES)

OJ L 11, 16.1.2009, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/31(1)/oj

16.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/84


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 januari 2009

om ändring av beslut 2007/716/EG när det gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien

[delgivet med nr K(2008) 8988]

(Text av betydelse för EES)

(2009/31/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 42,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/716/EG (2) fastställs övergångsåtgärder för de strukturella kraven för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 (3) och (EG) nr 853/2004 (4). Så länge som dessa anläggningar omfattas av övergångsbestämmelser bör produkter med ursprung i dem endast släppas ut på den inhemska marknaden eller användas för ytterligare bearbetning i anläggningar i Bulgarien som omfattas av övergångsbestämmelser.

(2)

Beslut 2007/716/EG har ändrats genom kommissionens beslut 2008/290/EG (5), 2008/330/EG (6), 2008/552/EG (7), 2008/678/EG (8) och 2008/828/EG (9).

(3)

Enligt en officiell förklaring från den behöriga bulgariska myndigheten har vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna upphört med sin verksamhet eller avslutat sin uppgradering och uppfyller nu alla krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Dessa anläggningar bör därför utgå ur förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser.

(4)

Bilagan till beslut 2007/716/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2007/716/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EUT L 289, 7.11.2007, s. 14.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.

(5)  EUT L 96, 9.4.2008, s. 35.

(6)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 94.

(7)  EUT L 178, 5.7.2008, s. 43.

(8)  EUT L 221, 19.8.2008, s. 32.

(9)  EUT L 294, 1.11.2008, s. 11.


BILAGA

Bilagan till beslut 2007/716/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande köttproduktionsanläggningar ska utgå:

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

”1.

BG 0101001

’Melnichen kombinat Rila STH’ AD

gr. Blagoevgrad

ul. ’V. Levski’ 56

19.

BG 0401012

’Polikomers-SG’ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

’Z i K’ OOD

gr. Vratsa

ul. ’Vasil Kanchov’ 25

126.

BG 2202025

ET ’Takt-Asia Milanova’

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. ’Obelsko shose’ 11

260.

BG 1204008

ET ’Petar Parvanov – Demetra’

gr. Lom

ul. ’Belogradchishko shose’ 1

283.

BG 1604014

’Elko’ OOD

gr. Plovdiv

ul. ’Brezovsko shose’ 170

355.

BG 2504001

ET ’Stezis’

gr. Omurtag

Promishlena zona”

2.

Följande mjölkproduktionsanläggningar ska utgå:

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

”16.

BG 1512033

ET ’Voynov-Ventsislav Hristakiev’

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET ’Rosen Deyanski-DEYA’

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET ’Bor-Chvor’

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

’Balgarski yogurt’ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

’Polidey – 2’ OOD

s. Domlyan

171.

2412019

’Dekada’ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

’El-Em-Impeks’ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania”


Top