EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0030

2009/30/EG: Europaparlamentets och rådets beslut av den 14 januari 2009 om utnämning av den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen

OJ L 11, 16.1.2009, p. 83–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/30(1)/oj

16.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/83


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 14 januari 2009

om utnämning av den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen

(2009/30/EG)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (1), särskilt artikel 42.1 i förordningen,

med beaktande av det förslag till kandidatförteckning som kommissionen i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EG) nr 45/2001 upprättade 21 oktober 2008 efter en offentlig infordran av intresseanmälningar inför utnämningen av den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen, och av följande skäl:

Det är lämpligt att i samförstånd mellan Europaparlamentet och rådet utnämna den europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen för en period på fem år från och med den 17 januari 2009,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För perioden från och med den 17 januari 2009 till och med den 16 januari 2014 utnämns till

europeisk datatillsynsman: Peter HUSTINX,

biträdande datatillsynsman: Giovanni BUTTARELLI.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 januari 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


(1)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top