EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0482

Rådets beslut 2008/482/Gusp av den 23 juni 2008 om ändring av beslut 2008/134/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna

OJ L 163, 24.6.2008, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 99 - 99

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/482/oj

24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/52


RÅDETS BESLUT 2008/482/GUSP

av den 23 juni 2008

om ändring av beslut 2008/134/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2005/797/Gusp av den 14 november 2005 om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (1), särskilt artikel 14.2 jämförd med artikel 23.2 andra strecksatsen i fördraget om Europeiska unionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 november 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/797/Gusp om inrättande av Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps) för en period om tre år. Den operativa fasen av Eupol Copps inleddes den 1 januari 2006.

(2)

Den 18 februari 2008 antog rådet beslut 2008/134/Gusp om genomförande av gemensam åtgärd 2005/797/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (2), varigenom det fastställdes ett finansiellt referensbelopp vilket skulle täcka kostnaderna i samband med Eupol Copps för perioden 1 mars 2008–31 december 2008.

(3)

Det finansiella referensbeloppet för Eupol Copps bör höjas, så att dess verksamhet kan ökas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut 2008/134/Gusp ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps) från och med den 1 mars 2008 till och med den 31 december 2008 ska uppgå till 6 000 000 EUR.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EUT L 300, 17.11.2005, s. 65. Gemensamma åtgärden ändrad genom gemensam åtgärd 2007/806/Gusp (EUT L 323, 8.12.2007, s. 50).

(2)  EUT L 43, 19.2.2008, s. 38.


Top