EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0475

2008/475/EG: Rådets beslut av den 23 juni 2008 om genomförande av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

OJ L 163, 24.6.2008, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2009; upphävd genom 32009R1100

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/475/oj

24.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/29


RÅDETS BESLUT

av den 23 juni 2008

om genomförande av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

(2008/475/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19 april 2007 (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 april 2007 antog rådet förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran. Enligt artikel 15.2 i den förordningen ska rådet fastställa, se över och ändra förteckningen över personer, enheter och organ som avses i artikel 7.2 i den förordningen.

(2)

Rådet har fastställt att vissa ytterligare personer, enheter och organ uppfyller villkoren i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 och att de därför bör förtecknas i bilaga V till den förordningen på grundval av de individuella och specifika skäl som anges.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 423/2007 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EUT L 103, 20.4.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 219/2008 (EUT L 68, 12.3.2008, s. 5).


BILAGA

”BILAGA

A.   Fysiska personer

 

Namn

Identifieringsinformation

Skäl

Uppförd i förteckningen den

1.

Reza AGHAZADEH

Födelsedatum: 15.3.1949, passnummer: S4409483, giltighetstid: 26.4.2000–27.4.2010. Utfärdat i Teheran. Diplomatpass nummer D9001950, utfärdat 22.1.2008, giltighetstid t.o.m. 21.1.2013. Födelseort: Khoy

Chef för Irans atomenergiorganisation (AEOI). AEOI utövar tillsynen över Irans kärnenergiprogram och tas upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Brigadgeneral Javad DARVISH-VAND, Irans revolutionsgarde (IRGC)

 

Ställföreträdande chef för inspektionen vid ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd (MODAFL). Ansvarig för samtliga MODAFL-anläggningar.

24.6.2008

3.

Brigadgeneral Mahdi FARAHI, IRGC

 

VD för försvarsindustrin Defence Industries Organization (DIO) som pekas ut i FN:s generalförsamlings resolution 1737 (2006)

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC:s adress: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Ställföreträdande chef och generaldirektör för Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), som är en del av AEOI. AEOI utövar tillsyn över Irans kärnvapenprogram och tas upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006). NFPC är engagerat i den anrikningsrelaterade verksamhet som IAEA:s styrelse och säkerhetsrådet kräver att Iran upphör med.

24.4.2007

5.

Ingenjör Mojtaba HAERI

 

Ställföreträdande chef för MODAFL Industri. Övervakande roll avseende AIO och DIO

24.6.2008

6.

Brigadgeneral Ali HOSEYNITASH, IRGC

 

Chef för den allmänna avdelningen av Högsta nationella säkerhetsrådet, medverkar i policyformulering avseende kärnfrågor.

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Upprätthåller en befälsbefattning vid IRGC.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Ställföreträdande chef för Irans atomenergiorganisation (AEOI)

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Födelsedatum: 24.11.1945. Födelseort: Langroud.

Biträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärnenergiprogram och pekas ut i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Address of NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Chef för Tehran Nuclear Research Center som ingår i AEOI. IAEA försöker alltjämt få förklaringar av Iran om de experiment med separation av plutonium som utförs vid TNRC, även om förekomsten av partiklar av höganrikat uran i miljöprover från avfallsanläggningen i Karaj, där det finns containrar som har använts för förvaring av strålmål av utarmat uran som använts vid dessa experiment. AEOI övervakar Irans kärnenergiprogram och tas upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

VD för Iran Electronic Industries

24.6.2008

12.

Brigadgeneral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL Ställföreträdande chef för Inköp och logistik

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Handläggare vid företagsgruppen Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; hans företag har försökt köpa upp känsliga varor, till förmån för enheter som förtecknas i säkerhetsrådets resolution 1737

24.6.2008

14.

Brigadgeneral Mohammad NADERI

 

Chef för Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO har deltagit i känsliga iranska program.

24.6.2008

15.

Brigadgeneral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister för MODAFL, ansvarig för samtliga militära program, inbegripet program för ballistiska robotar.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI

Födelsedatum: 21.4.1954. Födelseort: Mashad.

Chef för Esfahan Nuclear Technology Centre, som ingår i AEOI. Centrumet utövar tillsyn över anläggningen för konvertering av uran i Esfahan. IAEA:s styrelse och FN:s säkerhetsråd kräver att Iran upphör med all anrikningsrelaterad verksamhet. Detta inbegriper allt arbete med konvertering av uran. AEOI övervakar Irans kärnenergiprogram och pekas ut i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Konteramiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFL Ställföreträdande chef för Samordning.

24.6.2008

18.

Brigadgeneral Ali SHAMSHIRI, IRGC

 

MODAFL Ställföreträdande chef för säkerhetstjänsten, ansvarig för MODAFL-personalens och MODAFL-anläggningarnas säkerhet

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Verkställande direktör för anläggningen för konvertering av uran (UCF) i Esfahan. Det är denna anläggning som producerar feed-materialet (UF6) för anrikningsanläggningarna i Natanz. Den 27 augusti 2006 fick Solat Sana en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll.

24.4.2007

20.

BrigadgeneralAhmad VAHIDI, IRGC

 

Ställföreträdande chef för MODAFL

24.6.2008


B.   Juridiska personer, enheter och organ

 

Namn

Identifieringsinformation

Skäl

Uppförd i förteckningen den

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO övervakar Irans produktion av missiler, inbegripet Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group och Fajr Industrial Group, som alla togs upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006). Chefen för AIO och två andra högre tjänstemän tas också upp i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

En filial till DIO (Defence Industries Organization).

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Bedöms leverera geospatiala uppgifter till programmet för ballistiska robotar.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran and all branches and subsidiaries including

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Lämnar eller försöker lämna finansiellt stöd till företag som medverkar i eller upphandlar varor till Irans kärn- och robotprogram (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Bank Melli fungerar som underlättare av Irans känsliga verksamhet. Den har underlättat otaliga uppköp av känsligt materiel till Irans kärn- och robotprogram. Banken har tillhandahållit ett antal finansiella tjänster på uppdrag av enheter som har nära koppling till Irans kärn- och robotindustrier, inbegripet att öppna remburser och hålla konton. Många av företagen ovan har pekats ut i säkerhetsrådets resolutioner 1737 och 1747.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – also known as the Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Ansvarar för FoU. En filial till DIO. DTSRC sköter en stor del av uppköpen för DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Helägt dotterbolag till MODAFL (och därför systerorganisation till AIO, AvIO och DIO). Dess roll är att tillverka elektronikkomponenter till Irans vapensystem.

24.6.2008

7.

IRGC Air Force

 

Håller Irans inventarieförteckning över ballistiska kort- och långdistansrobotar. Befälhavaren för revolutionsgardets flygvapen pekades ut i säkerhetsrådets resolution 1737.

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

IRGC-ägd företagsgrupp. Använder IRGC:s konstruktionsresurser och fungerar som huvudentreprenör för större projekt inklusive tunnelborrning, bedömd som stöd till Irans ballistiska robots- och kärnprogram.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Knutet till försvarsministeriet, inrättade 2003 en missilgrupp, i nära samarbete med AIO.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

En filial till DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Har deltagit i produktionen av komponenter till ballistikprogrammet.

24.6.2008

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Ansvarar för Irans försvarsforskning, utvecklings- och tillverkningsprogram, inbegripet stöd till robot- och kärnprogram.

24.6.2008

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

MODAFL:s exportgren, och den agentur som används för att exportera färdiga vapen i bilaterala statliga transaktioner. Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1747 (2007) bör inte MODLEX ägna sig åt handel.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Bulvanföretag för AIO, deltar i uppköp inom ballistikområdet.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) – AEOI avdelning för kärnbränsleproduktion ägnar sig åt forskning och utveckling inom kärnbränslecykelområdet, inklusive utvinning, brytning, bearbetning och konvertering av uran samt kärnavfallshantering. NFPC efterträder NFPD, dotterbolag till AEOI som bedriver forskning och utveckling inom kärnbränslecykeln, inklusive konvertering och anrikning.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Har arbetat med framdrivningstekniker för det iranska ballistikprogrammet.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

En filial till DIO.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO förefaller arbeta för att underlätta importen av hela vapen. Verkar vara ett dotterbolag till MODAFL.

24.6.2008”


Top