EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0059

2008/59/EG: Kommissionens beslut av den 18 december 2007 om antagande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006 , 1 september 2006 , 1 oktober 2006 , 1 november 2006 , 1 december 2006 och 1 januari 2007 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de två nya medlemsstaterna under en period av högst 19 månader efter anslutningen

OJ L 15, 18.1.2008, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/59(1)/oj

18.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 december 2007

om antagande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006, 1 september 2006, 1 oktober 2006, 1 november 2006, 1 december 2006 och 1 januari 2007 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de två nya medlemsstaterna under en period av högst 19 månader efter anslutningen

(2008/59/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 13 andra stycket i bilaga X,

med beaktande av anslutningsfördraget för de två nya medlemsstaterna, särskilt artikel 33.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 453/2007 (2) fastställs, i enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna, de korrigeringskoefficienter som, med verkan från och med den 1 juli 2006, ska tillämpas på löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de två nya medlemsstaterna under en period av högst 19 månader efter anslutningen.

(2)

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna bör, med verkan från och med den 1 augusti 2006, 1 september 2006, 1 oktober 2006, 1 november 2006, 1 december 2006 och 1 januari 2007, vissa av dessa korrigeringskoefficienter anpassas, eftersom förändringen i levnadskostnaderna enligt den statistik som kommissionen förfogar över, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och motsvarande valutakurs, för vissa tredjeländer har visat sig vara större än 5 % sedan korrigeringskoefficienterna senast fastställdes eller anpassades.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

De korrigeringskoefficienter som, med verkan från och med den 1 augusti 2006, 1 september 2006, 1 oktober 2006, 1 november 2006, 1 december 2006 och 1 januari 2007 ska tillämpas på löner som utbetalas i tjänstgöringslandets valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de två nya medlemsstaterna under en period av högst 19 månader efter anslutningen, ska anpassas enligt bilagan.

De växelkurser som används vid beräkningen av lönerna ska fastställas i enlighet med genomförandebestämmelserna till budgetförordningen och med utgångspunkt i det datum som anges i första stycket.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2007.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 337/2007 (EUT L 90, 30.3.2007, s. 1).

(2)  EUT L 109, 26.4.2007, s. 1.


BILAGA

Anställningsort

Korrigerings- koefficienter augusti 2006

Lesotho

68,3

Madagaskar

76,9

Moçambique

76,4

Zimbabwe

60,1


Anställningsort

Korrigerings- koefficienter september 2006

Senegal

85,5

Jemen

71,9

Zimbabwe

71,4


Anställningsort

Korrigerings- koefficienter oktober 2006

Brasilien

79,3

Guinea

55,8

Nepal

72,4

Demokratiska republiken Kongo

122,8

Zimbabwe

82,6


Anställningsort

Korrigerings- koefficienter november 2006

Algeriet

91,4

Armenien

122,5

Indonesien

89,8

Moldavien

55,8

Demokratiska republiken Kongo

125,6

Sudan

57,6

Zimbabwe

95,1


Anställningsort

Korrigerings- koefficienter december 2006

Argentina

50,7

Chile

72,4

Salomonöarna

89,1

Demokratiska republiken Kongo

127,1

Rwanda

89,6

Ukraina

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Anställningsort

Korrigerings- koefficienter januari 2007

Bangladesh

47,1

Botswana

63,3

Brasilien

83,9

Burkina Faso

94,9

Djibouti

96,8

Eritrea

49,5

Etiopien

88,1

Gambia

58,6

Georgien

99,8

Guinea

52,3

Jamaica

90,2

Malawi

70,8

Marocko

91,1

Mauritius

65,7

Mexiko

73,7

Moçambique

76,1

Pakistan

53,5

Swaziland

56,8

Tanzania

59,5

Jemen

74,5

Zimbabwe

114,9


Top