EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0016(01)

2007/790/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 23 november 2007 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2008 (ECB/2007/16)

OJ L 317, 5.12.2007, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/790/oj

5.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/81


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 23 november 2007

om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2008

(ECB/2007/16)

(2007/790/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 106.2,

med beaktande av artikel 1 i rådets beslut 2007/503/EG av den 10 juli 2007 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Cyperns införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (1),

med beaktande av artikel 1 i rådets beslut 2007/504/EG av den 10 juli 2007 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Maltas införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (2), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken (ECB) har från och med den 1 januari 1999 ensamrätt att godkänna den mängd mynt som ska ges ut av de medlemsstater som har infört euron (de deltagande medlemsstaterna).

(2)

Cyperns och Maltas undantag enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt upphävs med verkan från och med den 1 januari 2008.

(3)

De tretton deltagande medlemsstaterna, Cypern samt Malta har till ECB för godkännande lämnat in uppgifter om den mängd mynt som de beräknar ge ut under 2008, tillsammans med förklaringar till beräkningsmetoden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2008

ECB godkänner härmed den mängd euromynt som ska ges ut av de deltagande medlemsstaterna under 2008 enligt nedanstående tabell:

(miljoner EUR)

 

Utgivning under 2008 av mynt som ska sättas i omlopp och utgivning av mynt för samlare (ej avsedda att sättas i omlopp)

Belgien

130,0

Tyskland

655,0

Irland

114,0

Grekland

97,3

Spanien

550,0

Frankrike

500,0

Italien

375,2

Cypern

147,4

Luxemburg

49,0

Malta

56,7

Nederländerna

57,5

Österrike

185,0

Portugal

50,0

Slovenien

39,0

Finland

60,0

Artikel 2

Slutbestämmelse

Detta beslut riktar sig till de deltagande medlemsstaterna.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 november 2007.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 186, 18.7.2007, s. 29.

(2)  EUT L 186, 18.7.2007, s. 32.


Top