EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1091

Kommissionens förordning (EG) nr 1091/2007 av den 20 september 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2007 inom ramen för de tullkvoter för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 806/2007

OJ L 246, 21.9.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1091/oj

21.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 246/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1091/2007

av den 20 september 2007

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2007 inom ramen för de tullkvoter för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 806/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 806/2007 av den 10 juli 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött (3), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 806/2007 öppnades tullkvoter för import av grisköttprodukter.

(2)

De ansökningar om importlicenser som lämnades in under de första sju dagarna av september 2007 för delperioden 1 oktober–31 december 2007 avser, för vissa kvoter, en kvantitet som är mindre än den kvantitet som finns tillgänglig. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens i enlighet med förordning (EG) nr 806/2007, och som skall läggas till kvantiteten för delperioden 1 januari–31 mars 2008, fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 september 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 181, 11.7.2007, s. 3.


BILAGA

Gruppnummer

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för ansökningar om importlicens som lämnats in för delperioden 1.10.2007-31.12.2007

(%)

Kvantiteter för vilka inga licensansökningar har lämnats in och som skall läggas till delperioden 1.1.2008-31.3.2008

(kg)

G2

09.4038

 (2)

8 521 375

G3

09.4039

 (2)

1 851 000

G4

09.4071

 (1)

1 501 000

G5

09.4072

 (1)

3 080 500

G6

09.4073

 (1)

7 533 500

G7

09.4074

 (2)

2 386 956


(1)  Ej tillämpligt. Ingen licensansökan har lämnats in till kommissionen.

(2)  Ej tillämpligt. Ansökningarna omfattar kvantiteter som understiger de tillgängliga kvantiteterna.


Top