EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1089

Kommissionens förordning (EG) nr 1089/2007 av den 20 september 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2007 inom ramen för den tullkvot för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 812/2007

OJ L 246, 21.9.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1089/oj

21.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 246/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1089/2007

av den 20 september 2007

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2007 inom ramen för den tullkvot för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 812/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 812/2007 av den 11 juli 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för griskött från Amerikas förenta stater (2), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 812/2007 öppnades tullkvoter för import av grisköttsprodukter.

(2)

De ansökningar om importlicens som lämnades in under de första sju dagarna av september 2007 för delperioden 1 oktober–31 december 2007 avser kvantiteter som är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens inom ramen för tullkvoten med löpnummer 09.4170 i enlighet med förordning (EG) nr 812/2007, och som skall läggas till kvantiteten för delperioden 1 januari–31 mars 2008, uppgår till 1 516 625 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 september 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 182, 12.7.2007, s. 7.


Top