EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0315

Rådets förordning (EG) nr 315/2007 av den 19 mars 2007 om övergångsbestämmelser som innebär ett undantag från förordning (EG) nr 2597/97 när det gäller konsumtionsmjölk som producerats i Estland

OJ L 84, 24.3.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 238–238 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2009; upphävd genom 32009R0072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/315/oj

24.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 315/2007

av den 19 mars 2007

om övergångsbestämmelser som innebär ett undantag från förordning (EG) nr 2597/97 när det gäller konsumtionsmjölk som producerats i Estland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Genom undantag från rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997 om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk (1) föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 749/2004 av den 22 april 2004 om övergångsbestämmelser när det gäller konsumtionsmjölk producerad i Estland (2) att konsumtionsmjölk som producerats i Estland med en fetthalt på 2,5 % får levereras och försäljas i Estland. Detta undantag upphör att gälla den 30 april 2007.

(2)

Mot bakgrund av konsumtionsvanorna i Estland och svårigheterna att anpassa sig till gemenskapslagstiftningen och med hänsyn till att liknande undantag i flera andra medlemsstater kommer att löpa ut den 30 april 2009, är det lämpligt att förlänga undantaget för leverans och försäljning i Estland av konsumtionsmjölk med en fetthalt på 2,5 % som producerats i Estland,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 2597/97 får konsumtionsmjölk som producerats i Estland med en fetthalt på 2,5 % levereras och försäljas i Estland i enlighet med artikel 2.1 i den förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas till och med den 30 april 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2007.

På rådets vägnar

Horst SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 351, 23.12.1997, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1602/1999 (EUT L 189, 22.7.1999, s. 43).

(2)  EUT L 118, 23.4.2004, s. 5.


Top