EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0955

2006/955/EG,Euratom: Rådets beslut av den 18 december 2006 om ändring av rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas domstol avseende språkanvändning

OJ L 386, 29.12.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 133 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; tyst upphävande genom 32012Q1106(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/955/oj

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 386/44


RÅDETS BESLUT

av den 18 december 2006

om ändring av rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas domstol avseende språkanvändning

(2006/955/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 64 i protokollet om domstolens stadga,

enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 245 andra stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 160 andra stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av domstolens begäran,

med beaktande av kommissionens yttrande av den 12 december 2006,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande av den 13 december 2006, och av följande skäl:

I och med Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning blir bulgariska och rumänska officiella språk i Europeiska unionen, och dessa språk bör upptas bland de rättegångsspråk som anges i rättegångsreglerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas domstol av den 19 juni 1991 (EGT L 176, 4.7.1991, s. 7. Rättelse i EGT L 383, 29.12.1992, s. 117), ändrade den 21 februari 1995 (EGT L 44, 28.2.1995, s. 61), den 11 mars 1997 (EGT L 103, 19.4.1997, s. 1. Rättelse i EGT L 351, 23.12.1997, s. 72), den 16 maj 2000 (EGT L 122, 24.5.2000, s. 43), den 28 november 2000 (EGT L 322, 19.12.2000, s. 1), den 3 april 2001 (EGT L 119, 27.4.2001, s. 1), den 17 september 2002 (EGT L 272, 10.10.2002, s. 24. Rättelse i EGT L 281, 19.10.2002, s. 24), den 8 april 2003 (EUT L 147, 14.6.2003, s. 17), den 19 april 2004 (EUT L 132, 29.4.2004, s. 2), den 20 april 2004 (EUT L 127, 29.4. 2004, s. 107), den 12 juli 2005 (EUT L 203, 4.8.2005, s. 19) och den 18 oktober 2005 (EUT L 203, 29.10.2005, s. 51) skall ändras på följande sätt:

Artikel 29.1 skall ersättas med följande text:

”1.   Rättegångsspråken är bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.”.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samtidigt som fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.

Domstolens rättegångsregler på bulgariska och rumänska skall antas efter det att det fördrag som avses i föregående stycke har trätt i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2006.

På rådets vägnar

J.-E. ENESTAM

Ordförande


Top