EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2010

Kommissionens förordning (EG) nr 2010/2006 av den 27 december 2006 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för första halvåret 2007 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för de kvoter som öppnats av gemenskapen för vilka det endast krävs importlicens

OJ L 379, 28.12.2006, p. 121–122 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2010/oj

28.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/121


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2010/2006

av den 27 december 2006

om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för första halvåret 2007 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för de kvoter som öppnats av gemenskapen för vilka det endast krävs importlicens

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (2), särskilt artikel 16.2 i denna, och

av följande skäl:

Vid tilldelningen av importlicenser för andra halvåret 2006 för vissa av de kvoter som avses i förordning (EG) nr 2535/2001 täckte inte licensansökningarna alla de kvantiteter som är tillgängliga för de berörda produkterna. Det är därför lämpligt att för varje berörd kvot fastställa den tillgängliga kvantiteten för perioden 1 januari–30 juni 2007 och att därvid ta hänsyn till de kvantiteter som inte tilldelats och som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1130/2006 (3) om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2006 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter som finns tillgängliga för perioden 1 januari–30 juni 2007 för andra halvan av importåret för vissa kvoter som avses i förordning (EG) nr 2535/2001 anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1984/2006 (EUT L 387, 29.12.2006, p. 1).

(3)  EUT L 201, 25.7.2006, s. 10.


BILAGA I.A

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4590

52 046,5

09.4591

5 360,0

09.4592

18 438,0

09.4593

5 260,0

09.4594

14 233,5

09.4595

7 502,5

09.4596

17 033,6

09.4599

5 680,0


BILAGA I.F

Produkter med ursprung i Schweiz

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4155

1 600,0

09.4156

5 844,4


BILAGA I.H

Produkter med ursprung i Norge

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4179

2 000,0


Top