EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0922

2006/922/EG: Kommissionens beslut av den 12 december 2006 om antagande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari 2006 , 1 mars 2006 , 1 april 2006 , 1 maj 2006 och 1 juni 2006 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeland

OJ L 354, 14.12.2006, p. 39–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 808–810 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/922/oj

14.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 354/39


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 december 2006

om antagande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari 2006, 1 mars 2006, 1 april 2006, 1 maj 2006 och 1 juni 2006 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeland

(2006/922/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), senast ändrade genom förordning (EG, Euratom) nr 2104/2005 (2), särskilt artikel 13 andra stycket i bilaga X, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 351/2006 (3) fastställdes, i enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till dessa tjänsteföreskrifter de korrigeringskoefficienter som, med verkan från den 1 juli 2005, skall tillämpas på löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeland.

(2)

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna bör, med verkan från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2006, vissa av dessa korrigeringskoefficienter anpassas, eftersom förändringen i levnadskostnader, enligt den statistisk som kommissionen förfogar över, sedan korrigeringskoefficienterna senast fastställdes eller anpassades, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och den relevanta växelkursen, har visat sig vara större än 5 % för vissa tredjeländer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

De korrigeringskoefficienter som, med verkan från och med den 1 februari 2006, 1 mars 2006, 1 april 2006, 1 maj 2006 och 1 juni 2006, skall tillämpas på löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda, fastställs i bilagan till detta beslut.

De växelkurser som används vid beräkningen av lönerna skall fastställas i enlighet med genomförandebestämmelserna till budgetförordningen och motsvara det datum som anges i första stycket.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2006.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUT L 337, 22.12.2005, s. 7.

(3)  EUT L 59, 1.3.2006, s. 1.


BILAGA

Anställningsort

Korrigeringskoefficient

februari 2006

Angola

120,0

Bangladesh

46,6

Bosnien och Hercegovina

78,6

Kap Verde

78,6

Kuba

99,3

Guinea

61,2

Hongkong

94,8

Israel

102,2

Kenya

83,9

Libanon

94,4

Madagaskar

74,5

Nicaragua

64,7

Niger

91,5

Nya Kaledonien

129,1

Uganda

62,1

Filippinerna

61,3

Ryssland

118,3

Syrien

62,9

Venezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


Anställningsort

Korrigeringskoefficient

mars 2006

Botswana

69,9

Kamerun

108,0

El Salvador

87,7

Laos

74,0

Malawi

76,1

Dominikanska republiken

74,6

Tanzania

62,5

Zimbabwe

44,4


Anställningsort

Korrigeringskoefficient

april 2006

Saudiarabien

94,1

Egypten

55,1

Guinea

64,4

Haiti

105,5

Hongkong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


Anställningsort

Korrigeringskoefficient

maj 2006

Benin

92,1

Jordanien

73,2

Mozambique

67,0

Pakistan

53,8

Demokratiska republiken Kongo

131,6

Zambia

79,9


Anställningsort

Korrigeringskoefficient

juni 2006

Argentina

55,6

Botswana

65,6

Chile

78,9

Etiopien

85,1

Israel

105,5

Nepal

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Centralafrikanska republiken

123,6

Tanzania

58,7

Thailand

59,6

Jemen

70,6


Top