EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1377

Kommissionens förordning (EG) nr 1377/2006 av den 18 september 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

OJ L 255, 19.9.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 048 P. 253 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 048 P. 253 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 82 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; tyst upphävande genom 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1377/oj

19.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1377/2006

av den 18 september 2006

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1236/2005 förtecknas de behöriga myndigheter som tilldelats särskilda uppgifter som rör tillämpningen av förordningen.

(2)

Nederländerna har begärt att det skall införas upplysningar om det landets behöriga myndigheter i bilagan till förordningen och Förenade kungariket har begärt att upplysningarna i den bilagan om dess behöriga myndigheter skall ersättas. Adressuppgifterna för kommissionen i den bilagan måste också ersättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1236/2005 skall ändras enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2006.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 200, 30.7.2005, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 1236/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande uppgifter skall införas under rubriken ”NEDERLÄNDERNA”:

”Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

The Netherlands

Telephone: (31-70) 379 64 85, 379 62 50”

2.

Uppgifterna under rubriken ”FÖRENADE KUNGARIKET” skall ersättas med följande:

Import av varor som anges i bilaga II:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Telephone: (44-1642) 364 333

Fax: (44-1642) 364 269

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Export av varor som anges i bilaga II eller III samt tillhandahållande i den mening som avses i artiklarna 3.1 och 4.1 av tekniskt bistånd som rör de varor som anges i bilaga II

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

United Kingdom

Telephone: (44-20) 7215 8070

Fax: (44-20) 7215 0531

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk”

3.

Uppgifterna under rubriken ”B. Adress för anmälningar till kommissionen:” skall ersättas med följande:

”Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat A – Krisplattform och politisk samordning i GUSP

Enhet A 2 – Krishantering och förebyggande av konflikter

CHAR 12/45

B-1049 Bryssel

Tfn (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu”


Top