EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0929

Kommissionens förordning (EG) nr 929/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juni 2006 inom ramen för förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

OJ L 170, 23.6.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/929/oj

23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 929/2006

av den 22 juni 2006

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juni 2006 inom ramen för förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 593/2004 av den 30 mars 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (1), särskilt artikel 5.5 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1251/96 av den 28 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 juli–30 september 2006 underskrider eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna för vissa produkter varför dessa kan godkännas i sin helhet, medan de för andra produkter överskrider de tillgängliga kvantiteterna och därför bör nedsättas med en fastställd procentsats för att säkerställa en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De ansökningar om importlicens för perioden 1 juli–30 september 2006 som ges in i enlighet med förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan till denna förordning.

2.   För perioden 1 oktober–31 december 2006 får ansökningar lämnas in i enlighet med förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 136. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 24).


BILAGA

Gruppnummer

Procentsats beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2006

Total disponibel kvantitet för perioden 1 oktober–31 december 2006

(t)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.


Top