EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0923

Kommissionens förordning (EG) nr 923/2006 av den 22 juni 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av de polska, ungerska, österrikiska, slovakiska och tjeckiska interventionsorganen

OJ L 170, 23.6.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/923/oj

23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 923/2006

av den 22 juni 2006

om ändring av förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av de polska, ungerska, österrikiska, slovakiska och tjeckiska interventionsorganen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordningar (EG) nr 1164/2005 (2), (EG) nr 1165/2005 (3), (EG) nr 1168/2005 (4), (EG) nr 1700/2005 (5) och (EG) nr 1845/2005 (6) inleddes stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av de polska, ungerska, österrikiska, slovakiska och tjeckiska interventionsorganen. Dessa anbudsinfordringar upphör att gälla den 28 juni 2006.

(2)

Den majs som innehas av de polska, ungerska, österrikiska, slovakiska och tjeckiska interventionsorganen bör även fortsättningsvis finnas tillgänglig på spannmålsmarknaden, så att djuruppfödare och foderindustri kan göra inköp till konkurrenskraftiga priser under början av regleringsåret 2006/07.

(3)

I samband med denna förlängning angavs emellertid inte de veckor efter den 28 juni 2006 då inga anbudsinfordringar kommer att äga rum. Anbud skulle därför kunna lämnas in i god tro av aktörer under dessa veckor, trots att inget möte i förvaltningskommittén har planerats in.

(4)

Förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I artikel 4.1 i förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 skall andra stycket ersättas med följande:

”Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande delanbudsinfordringarna skall löpa ut varje onsdag kl. 15.00 (lokal tid Bryssel), med undantag för den 2 augusti 2006, den 16 augusti 2006 och den 23 augusti 2006, eftersom det inte förekommer några anbudsinfordringar under dessa veckor.”

2.   I artikel 4.1 tredje stycket i förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 skall datumet ”den 28 juni 2006” ersättas med ”den 13 september 2006”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 188, 20.7.2005, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 714/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 11).

(3)  EUT L 188, 20.7.2005, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1990/2005 (EUT L 320, 8.12.2005, s. 23).

(4)  EUT L 188, 20.7.2005, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 800/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 7).

(5)  EUT L 273, 19.10.2005, s. 3.

(6)  EUT L 296, 12.11.2005, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 703/2006 (EUT L 122. 9.5.2006, s. 7).


Top