EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0703

Kommissionens förordning (EG) nr 703/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1845/2005 när det gäller den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det tjeckiska interventionsorganet

OJ L 122, 9.5.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/703/oj

9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 703/2006

av den 8 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1845/2005 när det gäller den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det tjeckiska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1845/2005 (2) inleds en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av 31 185 ton majs som innehas av det tjeckiska interventionsorganet.

(2)

Med hänsyn till den nuvarande situationen på marknaden är det lämpligt att öka den kvantitet majs som säljs av det tjeckiska interventionsorganet på den inre marknaden så att den stående anbudsinfordran omfattar 131 185 ton.

(3)

Förordning (EG) nr 1845/2005 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1845/2005 skall ändras på följande sätt:

I artikel 1 skall ”31 185 ton” ersättas med ”131 185 ton”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 296, 12.11.2005, s. 3.


Top