EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2028R(01)

Rättelse till rådets förordning (EG, Euratom) nr 2028/2004 av den 16 november 2004 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel ( EUT L 352, 27.11.2004 )

OJ L 105, 13.4.2006, p. 64–64 (CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 105, 13.4.2006, p. 64–65 (ES, PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2028/corrigendum/2006-04-13/oj

13.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/64


Rättelse till rådets förordning (EG, Euratom) nr 2028/2004 av den 16 november 2004 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

( Europeiska unionens officiella tidning L 352 av den 27 november 2004 )

1.

På sidan 4, punkt 5 f (ersättning av artikel 10.4 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000), andra meningen, skall det

i stället för:

”Dock får en medlemsstats beräkningsunderlag för momsmedel på vilket ovannämnda procentsats tillämpas inte överskrida den procentsats av dess BNI som fastställs i artikel 2.1 i beslut 2000/597/EG, Euratom enligt första meningen i punkt 7 i den artikeln.”

vara:

”Dock får en medlemsstats beräkningsunderlag för momsmedel på vilket ovannämnda procentsats tillämpas inte överskrida den procentsats av dess BNI som fastställs i artikel 2.1 c i beslut 2000/597/EG, Euratom enligt första meningen i punkt 7 i den artikeln.”

2.

På sidan 5, punkt 7 (ersättning av artikel 11 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000), punkt 2 första stycket, skall det

i stället för:

”2.   För de medlemsstater som deltar i Ekonomiska och monetära unionen skall räntesatsen vara den räntesats som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning och som Europeiska centralbanken tillämpar på sina refinansieringstransaktioner den första dagen …”

vara:

”2.   För de medlemsstater som deltar i Ekonomiska och monetära unionen skall räntesatsen vara den räntesats som offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning och som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första dagen …”

3.

På sidan 7, punkt 16 (införande av avdelning IX med artikel 21a i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000), skall det

i stället för:

Artikel 21a

Den räntesats som anges i artikel 11 i denna förordning skall även fortsättningsvis tillämpas vid beräkningen av dröjsmålsränta om förfallodagen infaller före utgången av den månad då rådets förordning (EG) nr 2028/2004 av den 16 november 2004 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (1) träder i kraft.

vara:

Artikel 21a

Den räntesats som anges i artikel 11 i denna förordning i dess version före ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2028/2004 av den 16 november 2004 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (2) skall även fortsättningsvis tillämpas vid beräkningen av dröjsmålsränta om förfallodagen infaller före utgången av den månad då nämnda förordning (EG, Euratom) nr 2028/2004 träder i kraft.


(1)  EUT L 352, 27.11.2004, s. 1.”

(2)  EUT L 352, 27.11.2004, s. 1.”


Top