EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0513

Kommissionens förordning (EG) nr 513/2006 av den 30 mars 2006 om tillfälliga bestämmelser för utfärdande av importlicenser för vilka en ansökan lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 565/2002 om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och om införande av ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredjeland

OJ L 93, 31.3.2006, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/513/oj

31.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 513/2006

av den 30 mars 2006

om tillfälliga bestämmelser för utfärdande av importlicenser för vilka en ansökan lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 565/2002 om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter och om införande av ett system med ursprungsintyg för vitlök som importeras från tredjeland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 31.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 565/2002 (2) skall medlemsstaterna varje måndag och torsdag informera kommissionen om ansökningar om importlicenser, och de skall utfärda licenserna den femte arbetsdagen efter den dag då en ansökan lämnades in, under förutsättning att kommissionen inte vidtar några åtgärder under den tidsfristen.

(2)

Torsdagen den 13, fredagen den 14 och måndagen den 17 april 2006 är helgdagar vid kommissionen. De licenser för vilka en ansökan lämnats in från måndagen den 10 till fredagen den 14 april 2006 bör därför utfärdas ett senare datum.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De importlicenser för vilka en ansökan lämnats in från måndagen den 10 till och med fredagen den 14 april 2006, i enlighet med förordning (EG) nr 565/2002, skall utfärdas fredagen den 21 april 2006, under förutsättning att kommissionen i enlighet med artikel 8.2 i samma förordning inte vidtar några åtgärder under den tidsfristen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 86, 3.4.2002, s. 11. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 537/2004 (EUT L 86, 24.3.2004, s. 9).


Top