EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0229

Kommissionens förordning (EG) nr 229/2006 av den 9 februari 2006 om i vilken utsträckning de ansökningar om importrättigheter kan beviljas som lämnats in för den kvot för levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som fastställs i förordning (EG) nr 2172/2005

OJ L 39, 10.2.2006, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/229/oj

10.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 229/2006

av den 9 februari 2006

om i vilken utsträckning de ansökningar om importrättigheter kan beviljas som lämnats in för den kvot för levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som fastställs i förordning (EG) nr 2172/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2172/2005 av den 23 december 2005 om fastsällande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 4.2 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 1.1 i förordning (EG) nr 2172/2005 får gemenskapens importörer ansöka om importrättigheter för en kvot med en sammanlagd årlig kvantitet på 4 600 levande nötkreatur så som anges i artikel 3 i den förordningen.

(2)

Eftersom de ansökta kvantiteterna överskrider den tillgängliga kvantitet som anges i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 2172/2005 bör det fastställas en nedsättningskoefficient för de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om importrättigheter som lämnats in i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 2172/2005 för kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2006 skall beviljas upp till 64,5161 % av de begärda importrättigheterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 februari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbydsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 10.


Top