EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0015

2006/15/EG: Kommissionens beslut av den 12 januari 2006 om en ansökan om registrering i Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [SGB] [delgivet med nr K(2006) 5]

OJ L 10, 14.1.2006, p. 70–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/15(1)/oj

14.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 10/70


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 januari 2006

om en ansökan om registrering i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [SGB]

[delgivet med nr K(2006) 5]

(Endast den franska texten är giltig)

(2006/15/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.5 b, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 har Frankrikes ansökan om registrering av beteckningen ”Choucroute d’Alsace” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Tyskland har framställt invändning mot registreringen i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2081/92. Invändningen avser brott mot de villkor som anges i artikel 2 i förordningen, det eventuella hotet mot en produkt som redan legalt funnits på marknaden i minst fem år innan det datum för offentliggörande som avses i artikel 6.2 i förordningen samt att den benämning för vilken ansökan görs är av generisk art.

(3)

Eftersom invändningen ansågs kunna tas upp till behandling enligt artikel 7.4 i förordning (EEG) nr 2081/92 uppmanade kommissionen i en skrivelse av den 12 november 2004 Frankrike och Tyskland att försöka nå en överenskommelse i enlighet med ländernas respektive förfaranden och enligt artikel 7.5 i den nämnda förordningen. De båda staterna har emellertid inte lyckats nå någon enighet under en tidsfrist på tre månader, och därför måste kommissionen nu fatta ett beslut.

(4)

Vad gäller brottet mot de villkor som anges i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2081/92 hävdas det i invändningen att surkålens särskilda egenskaper inte beror på element som kan anses vara specifika för Elsass, nämligen kålens goda mognad till följd av Elsass klimat och jordmån, den naturliga fermenteringen och de familjedrivna småföretagens kunnande. Vad gäller jordmånen så beskrivs den i ansökan om registrering som djup, rik och väldränerad. Produktionsområdets klimat är halvkontinentalt och präglas av varma somrar och en eftersäsong under vilken varma, soliga dagar växlar med kalla nätter. Men dessa klimat- och markförhållanden förekommer också i andra områden där det odlas kål och är inte specifika enligt artikel 2.2 b. Vad gäller fermenteringen så innehåller produktspecifikationen inga uppgifter som tyder på att den kan klassas som ”naturlig” och därför hävda att den endast kan förekomma i regionen Elsass. Surkålens kvalitet och särskilda egenskaper kan alltså inte grundas på dessa element.

(5)

När det gäller det anseende som benämningen ”Choucroute d’Alsace” har, syftar de uppgifter som lämnas i ansökan om registrering i första hand på surkål med charkuterier. De avser därför en tillagad maträtt, dvs. en produkt som inte omfattas av förordning (EEG) nr 2081/92. Vad gäller den råa surkålens anseende går det med utgångspunkt från produktspecifikationen och de uppgifter som lämnats in inte att se att denna skulle ha ett särskilt anseende som inte är förknippat med det anseende som den tillagade rätten surkål med charkuterier har.

(6)

Med tanke på detta kan benämningen inte anses uppfylla de villkor som anges i artikel 2.2 b i förordning (EEG) nr 2081/92. Följaktligen är det inte nödvändigt att undersöka huruvida benämningen ”Choucroute d’Alsace” är av generisk art enligt kriterierna i artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2081/92.

(7)

Benämningen ”Choucroute d’Alsace” bör därför inte tas upp i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar”.

(8)

Den åtgärd som föreskrivs i denna förordning är förenlig med yttrandet från föreskrivande kommittén för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Benämningen ”Choucroute d’Alsace” tas inte upp i det ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” som avses i förordning (EEG) nr 2081/92.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 12 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EUT C 206, 2.9.2003, s. 2.


Top