EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0209

Kommissionens förordning (EG) nr 209/2005 av den 7 februari 2005 om fastställande av en förteckning över textilprodukter för vilka inget ursprungsbevis krävs vid övergång till fri omsättning i gemenskapen

OJ L 34, 8.2.2005, p. 6–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 100–108 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 179 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 179 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 283 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018; upphävd genom 32018R0604

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/209/oj

8.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 34/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 209/2005

av den 7 februari 2005

om fastställande av en förteckning över textilprodukter för vilka inget ursprungsbevis krävs vid övergång till fri omsättning i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1541/98 av den 13 juli 1998 om ursprungsbevis för vissa textilprodukter enligt avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen som övergått till fri omsättning i gemenskapen och om villkoren för godkännande av dessa ursprungsbevis (1), särskilt artikel 4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1541/98 föreskrivs, när det gäller textil- och beklädnadsprodukter som inte omfattas av särskilda åtgärder inom ramen för gemenskapens handelspolitik och som övergår till fri omsättning, att undantag från skyldigheten att visa upp ett ursprungsbevis får göras och att det i de bestämmelser där undantagen från skyldigheten att uppvisa ursprungsintyg fastställs skall anges om en förklaring om ursprung skall uppvisas för de berörda produkterna eller inte.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2579/98 av den 30 november 1998 (2) fastställdes en förteckning över textilprodukter för vilka inget ursprungsbevis krävs vid övergång till fri omsättning i gemenskapen. Det har blivit nödvändigt att uppdatera förteckningen genom att lägga till nya kategorier av textilprodukter.

(3)

För tydlighets skull och för att skapa klarhet angående rättsläget bör förordning (EG) nr 2579/98 upphävas och ersättas med bestämmelserna i den här förordningen.

(4)

För genomförandet av EU:s skyldigheter till följd av att WTO:s avtal om textil och konfektion upphör att gälla bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2005, särskilt med tanke på att artikel 2.8 c i avtalet har följande lydelse: ”på den första dagen i den 121:a månaden som WTO-avtalet är i kraft skall textil- och konfektionssektorn vara helt införlivad i GATT 1994 genom att alla begränsningar enligt detta avtal har avskaffats”.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Övergång till fri omsättning av de textilprodukter som avses i förteckningen i bilagan till denna förordning skall ske utan att något ursprungsbevis behöver uppvisas.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 2579/98 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 februari 2005.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 202, 18.7.1998, s. 11.

(2)  EGT L 322, 1.12.1998, s. 27.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER TEXTILPRODUKTER

Kategori

Varuslag – nummer enligt KN 2005

(1)

(2)

Grupp III A

34

Vävnader av garn av syntetfilament, framställda av remsor e.d. av polyeten eller polypropen, med en bredd av minst 3 m

5407 20 19

38A

Syntetiska gardintyger, inbegripet nätgardintyger, av trikå

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38B

Nätgardintyger, av annat textilmaterial än trikå

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Vävda gardiner (inbegripet rullgardiner, draperier, gardinkappor och sängkappor och andra inredningsartiklar), av annat textilmaterial än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

42

Garn av kontinuerliga konstfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

5401 20 10

Garn av regenatfibrer, garn av regenatfilament, inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än enkelt garn av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 250 varv per meter, och otexturerat enkelt garn av acetat

5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Garn av konstfilament, garn av regenatstapelfibrer, garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Får- eller lammull eller andra fina djurhår, kardade eller kammade

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Kardgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggning

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Kamgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggning

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Garn av får- eller lammull eller kammade fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

51

Bomull, kardad eller kammad

5203 00 00

53

Slingervävnader av bomull

5803 10 00

54

Regenatstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5507 00 00

55

Syntetstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Garn av syntetstapelfibrer (inbegripet avfall), i detaljhandelsuppläggningar

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Mattor, knutna (även konfektionerade)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

60

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

5805 00 00

62

Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet garn (dock inte metalliserat garn och överspunnet tagelgarn)

5606 00 91, 5606 00 99

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, andra än vävnader och dukvaror av trikå; hand- eller maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, inte broderade, som längdvara eller tillskurna, vävda

5807 10 10, 5807 10 90

Flätor och snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger och liknande artiklar

5808 10 00, 5808 90 00

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Dukvaror av trikå av syntetfibrer, innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, och dukvaror av trikå, innehållande minst 5 viktprocent gummitråd

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Raschelspetsar och varor med lång lugg av syntetfibrer

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

65

Dukvaror av trikå, andra än de som ingår i kategorierna 38A och 63, av ull, bomull eller konstfibrer

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Res- och sängfiltar, av annat textilmaterial än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

Grupp III B

72

Baddräkter och badbyxor, av ull, bomull eller konstfibrer

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

84

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annat textilmaterial än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Slipsar och liknande artiklar, av annat textilmaterial än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

6215 20 00, 6215 90 00

86

Korsetter, strumpebandshållare, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, även av trikå

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

88

Strumpor, sockor och liknande, av annat textilmaterial än trikå; andra tillbehör till kläder, delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än för spädbarn, av annat textilmaterial än trikå

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00

91

Tält

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av vävnad, av annat textilmaterial än polyeten- eller polypropenremsor

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än golvbeläggning

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Bondad duk och varor av bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

98

Andra varor av garn, surrningsgarn eller tågvirke, andra än textilvävnader, varor av sådana vävnader och varor i kategori 97

5609 00 00, 5905 00 10

99

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanvas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

5904 10 00, 5904 90 00

Gummibehandlade textilvävnader, av annat textilmaterial än trikå, utom sådana som används till däck

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Textilvävnader med annan impregnering eller annat överdrag; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad, andra än de som ingår i kategori 100

5907 00 10, 5907 00 90

100

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med beredningar av cellulosaderivat eller andra plaster

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Surrningsgarn och tågvirke, även flätade, av annat material än syntetfibrer

ex 5607 90 90

110

Vävda luftmadrasser

6306 41 00, 6306 49 00

111

Campingartiklar, vävda, andra än luftmadrasser och tält

6306 91 00, 6306 99 00

112

Andra konfektionerade textilvaror, vävda, utom de som ingår i kategorierna 113 och 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar, av annat textilmaterial än trikå

6307 10 90

114

Textilvävnader och artiklar för tekniskt bruk

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

Grupp IV

120

Gardiner, rullgardiner, draperier, gardinkappor och sängkappor och andra inredningsartiklar, av annat textilmaterial än trikå, av lin eller rami

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Surrningsgarn och tågvirke, även flätade, av lin eller rami

ex 5607 90 90

122

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, begagnade, av lin, av annat textilmaterial än trikå

ex 6305 90 00

123

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, av lin eller rami, andra än vävda band

5801 90 10, ex 5801 90 90

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och liknande, av lin eller rami, av annat textilmaterial än trikå

6214 90 90

Grupp V

124

Syntetstapelfibrer

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125A

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än garn i kategori 41

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125B

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av syntetmaterial

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Regenatstapelfibrer

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127A

Garn av regenatfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än garn i kategori 42

5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127B

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av regenatmaterial

5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Grova djurhår, kardade eller kammade

5105 40 00

129

Garn av grova djurhår eller tagel

5110 00 00

130A

Garn av natursilke, annat än garn spunnet av avfall av natursilke

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130B

Garn av natursilke, annat än garn i kategori 130A; gut

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer

5308 90 90

132

Pappersgarn

5308 90 50

133

Garn av mjukhampa

5308 20 10, 5308 20 90

134

Metalliserat garn

5605 00 00

135

Vävnader av grova djurhår eller av tagel

5113 00 00

137

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, och vävda band, av natursilke eller avfall av natursilke

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Vävnader av pappersgarn och andra textilfibrer, andra än rami

5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Vävnader av metalltråd eller metalliserat garn

5809 00 00

140

Dukvaror av trikå, av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00

141

Res- och sängfiltar, av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

ex 6301 90 90

144

Filt av grova djurhår

5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Surningsgarn och tågvirke, även flätade, av abaca (manillahampa) eller mjukhampa

5607 90 10, ex 5607 90 90

146A

Skördegarn för jordbruksmaskiner, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave

ex 5607 21 00

146B

Surrningsgarn och tågvirke, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave, andra än produkter i kategori 146A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146C

Surrningsgarn och tågvirke, även flätade, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5607 10 00

147

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling), garnavfall samt rivet avfall och riven lump, annat än okardat och okammat

5003 90 00

148A

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148B

Garn av kokosfibrer

5308 10 00

149

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av mer än 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av högst 150 cm; säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än begagnade

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

152

Nålfilt av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, inte impregnerad eller överdragen, annan än golvbeläggning

5602 10 11

153

Begagnade säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

6305 10 10

154

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

5001 00 00

Råsilke, inte snott eller tvinnat

5002 00 00

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling), garnavfall samt rivet avfall och riven lump, okardat och okammat

5003 10 00

Ull, okardad och okammad

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår

5104 00 00

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Rami och andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall, andra än kokosfibrer och abaca enligt nr 5304

5305 90 00

Bomull, okardad eller okammad

5201 00 10, 5201 00 90

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av abaca (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 21 00, 5305 29 00

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5303 10 00, 5303 90 00

Andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av sådana fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00


Top