EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0180

Kommissionens förordning (EG) nr 180/2005 av den 2 februari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1535/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

OJ L 30, 3.2.2005, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 156–156 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 159 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 159 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 178 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/180/oj

3.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 180/2005

av den 2 februari 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1535/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 6.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I den ursprungliga versionen av kommissionens förordning (EG) nr 1535/2003 (2) föreskrevs det i artikel 7.1 andra stycket att betalningsfristen i de avtal som slutits mellan producentorganisationerna och bearbetningsföretagen för tomater, persikor och päron inte fick vara längre än två månader räknat från utgången av leveransmånaden för varje enskilt parti.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 444/2004 (3), som ändrar förordning (EG) nr 1535/2003, utvidgades denna bestämmelse till att gälla alla bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

(3)

Erfarenheten visar nu att det finns anledning att begränsa detta krav till de avtal som gäller tomater, persikor, päron eller torkade fikon.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1535/2003 skall andra stycket ersättas med följande:

”Det skall i avtalet även anges för vilket leveransstadium det pris som avses i led f gäller samt betalningsvillkor. För tomater, persikor, päron och torkade fikon får betalningsfristen inte vara längre än två månader räknat från utgången av leveransmånaden för varje enskilt parti.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den gäller inte avtal som redan ingåtts.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUT L 218, 30.8.2003, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2169/2004 (EUT L 371, 18.12.2004, s. 18).

(3)  EUT L 72, 11.3.2004, s. 54.


Top