EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2093

Kommissionens förordning (EG) nr 2093/2004 av den 8 december 2004 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för första halvåret 2005 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för de kvoter som öppnats av gemenskapen för vilka det endast krävs importlicens

OJ L 362, 9.12.2004, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2093/oj

9.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 362/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2093/2004

av den 8 december 2004

om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för första halvåret 2005 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för de kvoter som öppnats av gemenskapen för vilka det endast krävs importlicens

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (2), särskilt artikel 16.2 i denna, och

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter som finns tillgängliga för perioden 1 januari–30 juni 2005 för andra halvan av importåret för vissa kvoter som avses i förordning (EG) nr 2535/2001 anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 810/2004 (EUT L 149, 30.4.2004, med rättelse i EUT L 215, 16.6.2004, s. 104).

(3)  EUT L 250, 24.7.2004, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1503/2004 (EUT L 275, 25.8.2004, s. 14).


BILAGA I.A

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4590

66 691,0

09.4591

5 300,0

09.4592

18 380,8

09.4593

5 200,0

09.4594

19 140,0

09.4595

7 500,0

09.4596

16 309,8

09.4599

6 470,3


BILAGA I.B

5.   Produkter med ursprung i Rumänien

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4758

1 400,0


6.   Produkter med ursprung i Bulgarien

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4660

3 555,8

09.4675

500,0


BILAGA I.F

Produkter med ursprung i Schweiz

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4155

1 100,0

09.4156

4 548,7


BILAGA I.H

Produkter med ursprung i Norge

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4781

2 425,0

09.4782

266,5


Top