EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0396

2004/396/EG: Rådets beslut av den 21 april 2004 om utnämning av en finländsk ordinarie ledamot och en finländsk suppleant i Regionkommittén

OJ L 123, 27.4.2004, p. 103–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/396/oj

32004D0396

2004/396/EG: Rådets beslut av den 21 april 2004 om utnämning av en finländsk ordinarie ledamot och en finländsk suppleant i Regionkommittén

Europeiska unionens officiella tidning nr L 123 , 27/04/2004 s. 0103 - 0103


Rådets beslut

av den 21 april 2004

om utnämning av en finländsk ordinarie ledamot och en finländsk suppleant i Regionkommittén

(2004/396/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,

med beaktande av den finländska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1) Rådet fattade den 22 januari 2002(1) beslut 2002/60/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén.

(2) En plats som ordinarie ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Hasse SVENSSONS avgång, vilket meddelades rådet den 10 november 2003, och en plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Britt LUNDBERGS avgång, vilket meddelades rådet den 17 februari 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

a) Britt LUNDBERG, ledamot av Ålands lagting, utnämns till ordinarie ledamot i Regionkommittén, som ersättare för Hasse SVENSSON, och

b) Carina AALTONEN, ledamot av Ålands lagting, utnämns till suppleant i Regionkommittén, som ersättare för Britt LUNDBERG

under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2004.

På rådets vägnar

J. Walsh

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.

Top